logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Lenart
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina je ohranila podeželski značaj. Obsega osrednji del Slovenskih goric. Vinogradništvo, sadjarstvo in živinoreja so najpomembnejše dejavnosti tamkajšnjih prebivalcev. Med posebnosti občine sodi 'ovtar', varuh Slovenskih goric.

Lenart
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC T@Di at sl.wikipedia
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,8 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-03,10-03,1002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5505,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,6017,6017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,6054,6061,20
1.6 Delovne migracije134,20134,2076,80
2.1 Telesni fitnes otrok47,7047,7050,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,2028,2028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,9000,9002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,3010,3011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob69,1069,1061,20
3.1 Odzivnost v Program Svit62,8062,8067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora74,6074,6079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode737396
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,2013,2013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8000,8001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,4002,4001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,4004,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,1021,1024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,7011,7012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,8001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)2202,60
4.10 Novi primeri raka470,10470,10500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,4105,4107,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj141415,67
4.13 Pomoč na domu01,1701,1703,04
4.14 Klopni meningoencefalitis01,3401,3404,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke79,0579,0570,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka31,8931,8968,73
4.17 Novi primeri raka dojke113,72113,72103,56
5.1 Splošna umrljivost1.452,411.452,41891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)145,61145,6170,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)193,51193,51157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora22,8222,8211,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-3,11,5-1,60,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)54,355
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,621,814,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,654,455,659,5
%
1.6 Delovne migracije134,2124,489,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,749,549,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,230,527,024,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,91,00,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,312,99,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob69,163,364,764,3
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,859,961,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,674,268,871,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode73//91
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,213,614,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,80,71,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,42,222
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,44,65,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,122,523,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,712,312,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,81,62,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,02,52,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka470,1473,9526,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,46,05,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,013,916,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,21,11,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis1,34,95,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke79,170,076,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka31,940,960,364,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke113,7110,4116,5117,9
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1452,41255,41015,2943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)145,6127,097,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)193,5177,9170,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora22,841,722,620,1
sss/100.000
Lenart
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina je ohranila podeželski značaj. Obsega osrednji del Slovenskih goric. Vinogradništvo, sadjarstvo in živinoreja so najpomembnejše dejavnosti tamkajšnjih prebivalcev. Med posebnosti občine sodi 'ovtar', varuh Slovenskih goric.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,8 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690