logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Litija
Statistična regija Zasavska
Upravna enota Litija

Občina leži v središču Slovenije, v zahodnem delu Posavskega hribovja, ki z obeh strani obdaja reko Savo. Hriboviti predeli občine so redko naseljeni, večja naselja so nastala v dolini reke Save; tam potekajo večje prometnice in železnica.

Konjšica
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC Roman Maurer
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,7 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva07,7007,7002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,1004,1005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)191917,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,6062,6061,20
1.6 Delovne migracije51,7051,7076,80
2.1 Telesni fitnes otrok494950,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,6026,6028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9001,9002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,9009,9011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob60,9060,9061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit67,8067,8067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora757579,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode777796
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost18,6018,6013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,1002,1001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,4002,4001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,9005,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,2024,2024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,8011,8012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,5001,5001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8002,8002,60
4.10 Novi primeri raka637,40637,40500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,9706,9707,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,1715,1715,67
4.13 Pomoč na domu01,3501,3503,04
4.14 Klopni meningoencefalitis06,6106,6104,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke100,98100,9870,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka77,9277,9268,73
4.17 Novi primeri raka dojke149,61149,61103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost826,21826,21891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)79,9679,9670,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)177,50177,50157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,2514,2511,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva7,77,2-2,10,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,14,35,25
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,019,219,816,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,662,058,059,5
%
1.6 Delovne migracije51,798,777100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,049,148,650,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,625,729,024,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,91,81,91,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,910,37,29
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob60,959,659,664,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,868,464,264,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,075,374,371,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode77//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost18,618,318,614,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,11,80,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,42,22,32
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,95,86,25,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,223,925,523,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,811,512,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,51,62,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,82,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka637,4613,0616,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,07,17,46,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,214,416,615,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,41,12,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis6,66,45,210,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke101,098,497,677,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka77,975,794,764,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke149,6141,8113,1117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost826,2970,11037,6943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)80,078,390,383,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)177,5183,7214,3165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,316,126,620,1
sss/100.000
Litija
Statistična regija Zasavska
Upravna enota Litija

Občina leži v središču Slovenije, v zahodnem delu Posavskega hribovja, ki z obeh strani obdaja reko Savo. Hriboviti predeli občine so redko naseljeni, večja naselja so nastala v dolini reke Save; tam potekajo večje prometnice in železnica.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,7 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690