logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ljubno
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Občina leži v Zgornje Savinjski dolini. Zaradi svoje izredne lege je občina Ljubno izhodišče za številne lepe in zanimive planinske poti, obiskovalcem pa nudi tudi prijetne izlete po okolici.

Ljubno ob Savinji, Rosulje
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC JakobZ
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 31 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-12,80-12,8002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9004,9005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,2022,2017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,2060,2061,20
1.6 Delovne migracije101,20101,2076,80
2.1 Telesni fitnes otrok51,1451,1450,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,4028,4028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,3014,3011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob55,1055,1061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit626267,60
3.2 Presejanost v Programu Zora777779,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode797996
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,3014,3013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2001,2001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2201,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,1004,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,6025,6024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,5012,5012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,5002,5001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)3302,60
4.10 Novi primeri raka436,30436,30500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)02,2302,2307,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj19,0919,0915,67
4.13 Pomoč na domu01,9601,9603,04
4.14 Klopni meningoencefalitis17,3617,3604,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke66,2966,2970,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka47,5747,5768,73
4.17 Novi primeri raka dojke132,54132,54103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost970,31970,31891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)107,10107,1070,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)140,17140,17157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora31,4831,4811,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-12,8-4,31,70,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,95,24,65
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,220,417,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,260,959,759,5
%
1.6 Delovne migracije101,272127,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,150,649,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,429,326,224,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,41,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,3188,69
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob55,155,159,664,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,064,563,164,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora77,074,374,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode79//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,314,715,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,20,40,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)22,11,82
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,14,55,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,624,024,623,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,511,712,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,52,22,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,02,83,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka436,3454,0515,1559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)2,23,53,26,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj19,117,316,015,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,00,92,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis17,426,29,910,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke66,360,978,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka47,650,054,764,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke132,588,5106,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost970,31099,21025,6943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)107,195,190,583,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)140,2166,9167,4165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora31,523,526,620,1
sss/100.000
Ljubno
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Občina leži v Zgornje Savinjski dolini. Zaradi svoje izredne lege je občina Ljubno izhodišče za številne lepe in zanimive planinske poti, obiskovalcem pa nudi tudi prijetne izlete po okolici.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 31 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690