logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ljutomer
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Ljutomer

Občina Ljutomer obsega severovzhodni predel Slovenskih goric ter del zahodnega območja Panonskega oboda. Najpomembnejša gospodarska dejavnost občine je kmetijstvo z vinogradništvom; veliko vlogo ima obrtništvo.

Ljutomer
Vir: Občina Ljutomer (http://obcinaljutomer.si, 29. 6. 2010); arhiv Občine Ljutomer
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,6 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-10,30-10,3002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,5005,5005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)212117,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,3055,3061,20
1.6 Delovne migracije959576,80
2.1 Telesni fitnes otrok48,8648,8650,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,5028,5028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,4010,4011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob59,6059,6061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit70,6070,6067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora72,8072,8079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode838396
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost18,9018,9013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,8002,8001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8001,8001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,6004,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,6024,6024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,8011,8012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,2003,2001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,1004,1002,60
4.10 Novi primeri raka521,80521,80500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,2305,2307,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,1515,1515,67
4.13 Pomoč na domu00,4100,4103,04
4.14 Klopni meningoencefalitis10,4910,4904,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke74,1974,1970,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka38,0838,0868,73
4.17 Novi primeri raka dojke90,3590,35103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.027,951.027,95891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)113,70113,7070,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)123,90123,90157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,8723,8711,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-10,3-5,5-5,20,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,55,35,15
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,021,322,916,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,354,851,359,5
%
1.6 Delovne migracije9567,196,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,948,448,350,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,530,030,624,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,61,51,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,410,511,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob59,659,659,964,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit70,669,861,264,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,872,368,971,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode83//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost18,918,716,514,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,82,52,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,81,92,22
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,64,45,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,624,327,323,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,812,013,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,22,93,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,13,84,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka521,8515,2566,5559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,25,25,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,114,416,415,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,40,61,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis10,58,67,210,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke74,268,082,477,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka38,133,156,164,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke90,382,087,2117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1027,91023,51.100943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)113,7109,8113,983,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)123,9141,9177,1165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,928,519,820,1
sss/100.000
Ljutomer
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Ljutomer

Občina Ljutomer obsega severovzhodni predel Slovenskih goric ter del zahodnega območja Panonskega oboda. Najpomembnejša gospodarska dejavnost občine je kmetijstvo z vinogradništvom; veliko vlogo ima obrtništvo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,6 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690