logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Majšperk
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Večji del ene od podravskih občin se razteza po Halozah, ki so na zahodnih pobočjih gozdnate, na vzhodnih pa vinorodne. Občina se ponaša z zadnjim ohranjenim bukovim pragozdom, pragozdom Donačka gora, v predpanonskem svetu.

Ptujska Gora
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 25 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,5 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva07,3007,3002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,4005,4005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,1019,1017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,6059,6061,20
1.6 Delovne migracije30,1030,1076,80
2.1 Telesni fitnes otrok46,7146,7150,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,6028,6028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,1009,1011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob50,8050,8061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit64,5064,5067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora73,8073,8079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode878796
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost18,6018,6013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,3001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,5002,5001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4005,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,3027,3024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,5015,5012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,8001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,2003,2002,60
4.10 Novi primeri raka510,20510,20500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,1005,1007,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,9116,9115,67
4.13 Pomoč na domu01,5201,5203,04
4.14 Klopni meningoencefalitis02,5602,5604,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke111,11111,1170,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka40,2840,2868,73
4.17 Novi primeri raka dojke51,2051,20103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost877,73877,73891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)66,5866,5870,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)124,02124,02157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora25,3725,3711,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva7,34,9-1,60,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,44,555
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,116,914,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,658,455,659,5
%
1.6 Delovne migracije30,164,689,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok46,749,749,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,629,427,024,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,40,80,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,18,89,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob50,864,764,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,562,361,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,872,468,871,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode87//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost18,616,214,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,51,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,52,322
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,44,85,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,324,523,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,514,512,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,81,72,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,23,22,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka510,2505,0526,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,13,85,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,916,416,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,50,81,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,61,65,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke111,176,176,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka40,356,560,364,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke51,290,9116,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost877,71081,21015,2943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)66,6109,697,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)124,0171,4170,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora25,428,222,620,1
sss/100.000
Majšperk
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Večji del ene od podravskih občin se razteza po Halozah, ki so na zahodnih pobočjih gozdnate, na vzhodnih pa vinorodne. Občina se ponaša z zadnjim ohranjenim bukovim pragozdom, pragozdom Donačka gora, v predpanonskem svetu.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 25 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,5 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690