logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Makole
Statistična regija Podravska
Upravna enota Slovenska Bistrica

Makole ležijo v Dravinjski dolini na zahodnem robu Haloz, ponašajo pa se z bogato naravno in kulturno dediščino. Po površini so ena od manjših, glede na nastanek pa najmlajših slovenskih občin.

Dvorec Štatenberg
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji prav tako.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,7 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-07,40-07,4002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4405,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,5022,5017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,1059,1061,20
1.6 Delovne migracije28,5028,5076,80
2.1 Telesni fitnes otrok52,3252,3250,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,2030,2028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2001,2002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7711,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob54,7054,7061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit68,7068,7067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora77,1077,1079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode959596
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,5014,5013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,5001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4001,4001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,2005,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,5024,5024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,3012,3012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4001,4001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5002,5002,60
4.10 Novi primeri raka404,40404,40500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,5707,5707,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,0315,0315,67
4.13 Pomoč na domu01,5701,5703,04
4.14 Klopni meningoencefalitis0004,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke68,6868,6870,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka08,6508,6568,73
4.17 Novi primeri raka dojke61,4361,43103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost697,26697,26891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)108,52108,5270,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)111,44111,44157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora-999.998-999.99811,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-7,42,0-1,60,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)44,255
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,515,414,716,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,159,055,659,5
%
1.6 Delovne migracije28,569,189,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,349,349,550,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,228,827,024,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,20,90,71,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 77,89,39
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob54,763,264,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,765,561,764,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora77,176,768,871,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode95//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,514,914,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,51,31,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,42,122
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,25,15,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,524,023,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,311,412,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,41,62,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,52,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka404,4518,4526,0559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,66,35,56,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,015,416,115,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,61,31,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis017,35,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke68,775,376,077,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka8,645,860,364,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke61,496,0116,5117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost697,31040,61015,2943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)108,592,997,683,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)111,4171,0170,6165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora.24,322,620,1
sss/100.000
Makole
Statistična regija Podravska
Upravna enota Slovenska Bistrica

Makole ležijo v Dravinjski dolini na zahodnem robu Haloz, ponašajo pa se z bogato naravno in kulturno dediščino. Po površini so ena od manjših, glede na nastanek pa najmlajših slovenskih občin.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji prav tako.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,7 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690