logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Medvode
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Ime občine Medvode in istoimenskega naselja, ki je središče občine, nakazuje, da leži občina v sotočju dveh rek, in sicer Save in Sore. Občina izkorišča naravne danosti za razvoj turizma ('zelena vrata glavnega mesta').

Grad Goričane, Medvode pri Ljubljani
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Bobo
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva12,7012,7002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,4005,4005,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,9011,9017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,1063,1061,20
1.6 Delovne migracije616176,80
2.1 Telesni fitnes otrok51,3251,3250,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok212128,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,8009,8011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob65,5065,5061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit68,1068,1067,60
3.2 Presejanost v Programu Zora69,7069,7079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode909096
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost12,2012,2013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1001,1001,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,5001,5001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,9003,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,8020,8024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,7010,7012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,5001,5001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,8001,8002,60
4.10 Novi primeri raka583,60583,60500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,2005,2007,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,0413,0415,67
4.13 Pomoč na domu01,4501,4503,04
4.14 Klopni meningoencefalitis23,0223,0204,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke65,9465,9470,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka57,7857,7868,73
4.17 Novi primeri raka dojke128,64128,64103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost798,90798,90891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)60,6460,6470,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)140,66140,66157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,1815,1811,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva12,74,14,90,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,45,24,95
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,912,413,116,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,160,161,459,5
%
1.6 Delovne migracije6184,686,7100
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,350,850,750,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,020,321,224,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,71,81,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,87,37,89
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob65,569,668,764,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,163,965,464,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,770,871,671,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode90//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost12,212,412,814,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,11,41,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,5222
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,94,64,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,820,921,523,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,711,111,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,51,41,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,82,02,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka583,6610,3599,6559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,26,76,76,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,014,213,915,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,51,61,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis23,07,59,810,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke65,973,275,577,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka57,872,969,864,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke128,6143,0137,7117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost798,9778,4818,1943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)60,659,864,583,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)140,7151,8152,8165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,214,816,920,1
sss/100.000
Medvode
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Ime občine Medvode in istoimenskega naselja, ki je središče občine, nakazuje, da leži občina v sotočju dveh rek, in sicer Save in Sore. Občina izkorišča naravne danosti za razvoj turizma ('zelena vrata glavnega mesta').
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690