logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Statistična regija
Upravna enota

% med otroci in
mladostniki v občini

Pogostnost prekomerne prehranjenosti otrok po svetu hitro narašča. Povezana je s številnimi dejavniki tveganja za srčne in druge kronične bolezni kasneje v življenju. Kazalnik prekomerne prehranjenosti otrok in mladostnikov opisuje, kakšen delež otrok in mladostnikov ima indeks telesne mase nad mejno vrednostjo prekomerne prehranjenosti za ustrezno starost in torej zajame vse preddebele in debele.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine1100,99
1.2 Prirast prebivalstva00,4800,4801,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,1705,1705,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,2115,2116,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,6461,6464
1.6 Delovne migracije10010078,18
2.1 Telesni fitnes otrok50,2350,2352,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,3024,3026,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4901,4902,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,0509,0511,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih58,3758,3758,59
2.10 Hrupno okolje23,7723,7719,71
3.1 Odzivnost v Program Svit62,7462,7466,56
3.2 Presejanost v Programu Zora71,7871,7879,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,3315,3313,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,0801,0801,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9801,9801,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1605,1604,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,1823,1824,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,9111,9112,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,0902,0902,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5702,5702,59
4.10 Novi primeri raka560,23560,23518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,3806,3808,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,8714,8715,10
4.13 Pomoč na domu01,6901,6903,03
4.14 Klopni meningoencefalitis09,6709,6704,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke72,6172,6166,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka64,7864,7865,16
4.17 Novi primeri raka dojke118,01118,0196,34
5.1 Splošna umrljivost929,80929,80906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)79,9279,9272,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)163,67163,67151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,7319,7317,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

Pogostnost prekomerne prehranjenosti otrok po svetu hitro narašča. Povezana je s številnimi dejavniki tveganja za srčne in druge kronične bolezni kasneje v življenju. Kazalnik prekomerne prehranjenosti otrok in mladostnikov opisuje, kakšen delež otrok in mladostnikov ima indeks telesne mase nad mejno vrednostjo prekomerne prehranjenosti za ustrezno starost in torej zajame vse preddebele in debele.

Sorodne tematske karte:
- Telesni fitnes otrok
- Prekomerna prehranjenost otrok
- Poškodovani v transportnih nezgodah
- Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji
- Prekomerna prehranjenost odraslih
- Hrupno okolje


O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690