logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Mirna Peč
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Geografsko občina Mirna Peč obsega tri doline: Globodolsko, Mirnopeško in Šentjursko. Najpomembnejša gospodarska panoga je proizvodnja tekstila, usnjenih oblačil in krznenih izdelkov, ena pomembnejših dejavnosti je tudi kmetijstvo.

Reka Temenica
Vir: Občina Mirna Peč (http://www.mirnapec.si, 30. 6. 2010), avtor Marko Pršina
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 7 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 74,0 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1801,1800,99
1.2 Prirast prebivalstva10,1510,1501,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,8203,8205,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,2617,2616,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,1865,1864
1.6 Delovne migracije26,4826,4878,18
2.1 Telesni fitnes otrok40,9940,9952,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,9024,9026,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5101,5102,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,9806,9811,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih69,7469,7458,59
2.10 Hrupno okolje19,5319,5319,71
3.1 Odzivnost v Program Svit74,0174,0166,56
3.2 Presejanost v Programu Zora72,5672,5679,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,8516,8513,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,2800,2801,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,6602,6601,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3605,3604,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,4528,4524,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,2813,2812,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,3201,3202,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3302,3302,59
4.10 Novi primeri raka632,29632,29518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,8007,8008,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj141415,10
4.13 Pomoč na domu02,0302,0303,03
4.14 Klopni meningoencefalitis......04,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke123,98123,9866,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka54,9754,9765,16
4.17 Novi primeri raka dojke166,19166,1996,34
5.1 Splošna umrljivost910,84910,84906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)59,5159,5172,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)135,87135,87151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora06,5506,5517,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva10,12,30,70,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,85,35,15,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,316,817,615,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,266,064,361,6
%
1.6 Delovne migracije26,5106,789,6100
%
2.1 Telesni fitnes otrok41,050,650,150,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,924,726,324,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,51,61,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,09,710,09,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih69,759,564,558,4
%
2.10 Hrupno okolje19,525,322,823,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit74,066,265,862,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,671,272,471,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,916,916,815,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,50,61,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,72,02,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,45,15,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,526,325,523,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,312,412,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,32,02,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,62,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka632,3595,5577,4560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,87,27,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,015,515,614,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,01,91,91,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis/1,38,09,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke124,084,676,072,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka55,069,368,364,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke166,2122,7126,9118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost910,8924,9969,9929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)59,579,384,479,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)135,9163,7177,3163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora6,617,717,119,7
sss/100.000
Mirna Peč
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Geografsko občina Mirna Peč obsega tri doline: Globodolsko, Mirnopeško in Šentjursko. Najpomembnejša gospodarska panoga je proizvodnja tekstila, usnjenih oblačil in krznenih izdelkov, ena pomembnejših dejavnosti je tudi kmetijstvo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 7 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 74,0 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690