logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Moravče
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Domžale

Moravška občina leži v delu Posavskega hribovja in je v enem delu izrazito kraška – Moravški osameli kras. Posebno skrb v občini posvečajo naravni in kulturni dediščini, ki nakazuje tudi pot razvoja v prihodnosti.

Vinje pri Moravčah
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 25 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,3 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1501,1500,99
1.2 Prirast prebivalstva03,3803,3801,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,5303,5305,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,4617,4616,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,0767,0764
1.6 Delovne migracije36,7036,7078,18
2.1 Telesni fitnes otrok57,1857,1852,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,9524,9526,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7901,7902,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 23,3323,3311,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih57,9057,9058,59
2.10 Hrupno okolje20,2120,2119,71
3.1 Odzivnost v Program Svit68,3468,3466,56
3.2 Presejanost v Programu Zora69,9169,9179,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost17,1417,1413,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1601,1601,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,5804,5804,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,6422,6424,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,8211,8212,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,6801,6802,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)3302,59
4.10 Novi primeri raka552,24552,24518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,5308,5308,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,4613,4615,10
4.13 Pomoč na domu00,5000,5003,03
4.14 Klopni meningoencefalitis14,8514,8504,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke29,2729,2766,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka34,9034,9065,16
4.17 Novi primeri raka dojke113,87113,8796,34
5.1 Splošna umrljivost885,51885,51906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)61,3861,3872,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)143,39143,39151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora24,9424,9417,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva3,46,44,90,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,54,75,45,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,512,512,315,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,166,363,661,6
%
1.6 Delovne migracije36,784,1128100
%
2.1 Telesni fitnes otrok57,251,551,750,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,020,120,624,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,82,11,71,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 23,39,67,99,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih57,954,653,458,4
%
2.10 Hrupno okolje20,222,827,623,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,366,664,662,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,970,971,671,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost17,116,414,315,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,21,01,31,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,92,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,64,84,85,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,622,521,323,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,811,511,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,71,41,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,02,22,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka552,2603,4600,2560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,56,36,76,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,513,313,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,50,71,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis14,910,29,49,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke29,385,672,572,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka34,959,170,564,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke113,9128,7134,0118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost885,5848,8825,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)61,465,262,779,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)143,4137,0153,4163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora24,920,016,419,7
sss/100.000
Moravče
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Domžale

Moravška občina leži v delu Posavskega hribovja in je v enem delu izrazito kraška – Moravški osameli kras. Posebno skrb v občini posvečajo naravni in kulturni dediščini, ki nakazuje tudi pot razvoja v prihodnosti.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 25 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,3 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690