logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Mozirje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Občina leži v delu alpske Zgornje Savinjske doline. V preteklosti je bilo Mozirje obrtniško in rokodelsko, danes s pridom izkorišča naravne danosti za razvoj turizma, zlasti v Mozirskem gaju in na Golteh.

Mozirski gaj
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,4 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,0601,0600,99
1.2 Prirast prebivalstva13,0913,0901,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,3504,3505,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,8516,8516,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,6363,6364
1.6 Delovne migracije60,3360,3378,18
2.1 Telesni fitnes otrok52,1652,1652,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,2128,2126,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4101,4102,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,5417,5411,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih61,5161,5158,59
2.10 Hrupno okolje23,2323,2319,71
3.1 Odzivnost v Program Svit65,4365,4366,56
3.2 Presejanost v Programu Zora75,1075,1079,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,5616,5613,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)......01,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6501,6501,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,2005,2004,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,5825,5824,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,0912,0912,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1302,1302,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,4502,4502,59
4.10 Novi primeri raka423,63423,63518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)02,8002,8008,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,1018,1015,10
4.13 Pomoč na domu1103,03
4.14 Klopni meningoencefalitis19,7619,7604,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke42,4142,4166,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka54,5854,5865,16
4.17 Novi primeri raka dojke55,6155,6196,34
5.1 Splošna umrljivost942,41942,41906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)69,3069,3072,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)133,33133,33151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,1319,1317,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva13,1-2,20,00,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,35,45,25,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,919,416,815,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,663,662,161,6
%
1.6 Delovne migracije60,385,595,8100
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,251,649,450,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,227,625,624,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,51,51,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,518,48,69,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih61,548,959,858,4
%
2.10 Hrupno okolje23,219,225,523,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,464,962,162,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,175,275,071,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,616,015,815,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)/0,40,71,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,71,72,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,24,55,65,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,624,124,423,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,111,812,511,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,11,82,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,52,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka423,6404,8507,2560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)2,83,63,86,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,116,915,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,00,92,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis19,824,99,19,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke42,449,771,472,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka54,641,955,164,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke55,682,1107,1118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost942,41018,2989,5929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)69,385,285,079,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)133,3151,2162,8163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,125,025,719,7
sss/100.000
Mozirje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Občina leži v delu alpske Zgornje Savinjske doline. V preteklosti je bilo Mozirje obrtniško in rokodelsko, danes s pridom izkorišča naravne danosti za razvoj turizma, zlasti v Mozirskem gaju in na Golteh.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,4 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690