logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Murska Sobota
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina Murska Sobota se razprostira sredi slovenskega panonskega sveta med reko Muro in porečjem reke Lendave. Istoimensko naselje je upravno, gospodarsko in kulturno središče ne samo občine, pač pa tudi pomurske regije.

Soboški grad
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), CC Franc Lajnšček
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 10 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,1 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,0801,0800,99
1.2 Prirast prebivalstva-07,37-07,3701,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,4405,4405,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,3115,3116,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,2154,2164
1.6 Delovne migracije179,95179,9578,18
2.1 Telesni fitnes otrok46,9046,9052,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,1327,1326,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5801,5802,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,8808,8811,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih60,5160,5158,59
2.10 Hrupno okolje26,1126,1119,71
3.1 Odzivnost v Program Svit63,0763,0766,56
3.2 Presejanost v Programu Zora69,0869,0879,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,8915,8913,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2101,2101,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,2702,2701,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4205,4204,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,4326,4324,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,8013,8012,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)04,3804,3802,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,9103,9102,59
4.10 Novi primeri raka604,27604,27518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,3004,3008,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,6517,6515,10
4.13 Pomoč na domu01,0301,0303,03
4.14 Klopni meningoencefalitis02,4702,4704,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke88,5888,5866,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka74,8674,8665,16
4.17 Novi primeri raka dojke110,06110,0696,34
5.1 Splošna umrljivost977,65977,65906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)103,12103,1272,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)158,79158,79151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora09,8409,8417,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-7,4-6,3-6,00,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,45,05,15,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,322,521,515,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,251,553,161,6
%
1.6 Delovne migracije179,994,689,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok46,944,945,650,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,130,429,224,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,41,41,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,911,612,79,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih60,566,265,458,4
%
2.10 Hrupno okolje26,119,818,523,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,159,359,662,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,166,869,171,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,917,418,115,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,21,51,51,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,32,32,12,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,45,85,65,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,428,027,123,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,813,913,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)4,44,03,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,94,13,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka604,3592,0580,3560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,35,45,56,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,616,716,014,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,01,51,21,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,54,66,89,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke88,688,680,472,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka74,964,158,464,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke110,185,293,1118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost977,71097,01070,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)103,1114,8108,779,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)158,8174,0172,2163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora9,816,717,819,7
sss/100.000
Murska Sobota
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina Murska Sobota se razprostira sredi slovenskega panonskega sveta med reko Muro in porečjem reke Lendave. Istoimensko naselje je upravno, gospodarsko in kulturno središče ne samo občine, pač pa tudi pomurske regije.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 10 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,1 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690