logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Odranci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina Odranci, na Dolinskem ob reki Muri, je najmanjša slovenska občina glede na površino. Pretežno je usmerjena v kmetijstvo, zlasti poljedelstvo in živinorejo. Razvojni programi so naravnani k doseganju trajnostnega razvoja občine.

Cerkev Sv. Trojice
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Feri
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,9 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1401,1400,99
1.2 Prirast prebivalstva-06,74-06,7401,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,6203,6205,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)27,5227,5216,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,8761,8764
1.6 Delovne migracije176,39176,3978,18
2.1 Telesni fitnes otrok47,3047,3052,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok37,6737,6726,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6002,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 04,7604,7611,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih67,5667,5658,59
2.10 Hrupno okolje17,9517,9519,71
3.1 Odzivnost v Program Svit55,8855,8866,56
3.2 Presejanost v Programu Zora65,7965,7979,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost23,4423,4413,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1601,1601,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9901,9901,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,5206,5204,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka30,9230,9224,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,5513,5512,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)04,2104,2102,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)06,0906,0902,59
4.10 Novi primeri raka561,40561,40518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,9605,9608,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,2415,2415,10
4.13 Pomoč na domu01,9501,9503,03
4.14 Klopni meningoencefalitis......04,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke78,0878,0866,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka70,7270,7265,16
4.17 Novi primeri raka dojke10210296,34
5.1 Splošna umrljivost1.113,521.113,52906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)168,24168,2472,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)167,59167,59151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora39,3539,3517,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-6,7-7,2-6,00,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,65,05,15,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)27,521,021,515,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,955,253,161,6
%
1.6 Delovne migracije176,474,889,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,345,245,650,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok37,729,929,224,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,41,41,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 4,815,412,79,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih67,664,165,458,4
%
2.10 Hrupno okolje18,018,618,523,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit55,956,259,662,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora65,869,069,171,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost23,417,918,115,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,21,61,51,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,02,12,12,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,56,45,65,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka30,930,127,123,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,615,913,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)4,24,03,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)6,14,03,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka561,4577,4580,3560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,05,85,56,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,216,416,014,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,00,81,21,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis/7,66,89,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke78,175,480,472,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka70,756,458,464,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke102,099,893,1118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1113,51084,71070,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)168,2110,1108,779,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)167,6171,7172,2163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora39,315,417,819,7
sss/100.000
Odranci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina Odranci, na Dolinskem ob reki Muri, je najmanjša slovenska občina glede na površino. Pretežno je usmerjena v kmetijstvo, zlasti poljedelstvo in živinorejo. Razvojni programi so naravnani k doseganju trajnostnega razvoja občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,9 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690