logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Osilnica
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Kočevje

Osilnica je po številu prebivalcev druga najmanjša slovenska občina. Nahaja se v Osilniški dolini, ki jo je oblikovala reka Kolpa. V slikoviti dolini so skriti kulturne znamenitosti, privlačno naravno okolje in čista reka Kolpa.

Kolpa v občini Osilnica
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 28,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,0 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 50,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,4500,4500,99
1.2 Prirast prebivalstva-18,97-18,9701,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)08,4008,4005,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,2723,2716,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti45,0245,0264
1.6 Delovne migracije29,2929,2978,18
2.1 Telesni fitnes otrok45,6845,6852,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,5326,5326,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah......02,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 0011,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih77,2377,2358,59
2.10 Hrupno okolje14,7614,7619,71
3.1 Odzivnost v Program Svit555566,56
3.2 Presejanost v Programu Zora505079,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost28,3728,3713,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)......01,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)......01,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,8503,8504,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,8324,8324,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi09,6509,6512,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,8800,8802,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,2901,2902,59
4.10 Novi primeri raka263,06263,06518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)01,4501,4508,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,9218,9215,10
4.13 Pomoč na domu0003,03
4.14 Klopni meningoencefalitis......04,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke......66,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka......65,16
4.17 Novi primeri raka dojke86,5986,5996,34
5.1 Splošna umrljivost1.130,031.130,03906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)75,0475,0472,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)125,98125,98151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora......17,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,4//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-19,0-7,10,70,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)8,44,75,15,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,320,217,615,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti45,056,164,361,6
%
1.6 Delovne migracije29,373,489,6100
%
2.1 Telesni fitnes otrok45,741,650,150,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,528,626,324,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah/1,91,61,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,910,09,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih77,261,864,558,4
%
2.10 Hrupno okolje14,822,422,823,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit55,064,265,862,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora50,075,772,471,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost28,420,616,815,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)/1,30,61,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)/2,02,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,85,85,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,826,025,523,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi9,612,612,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,91,62,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,32,12,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka263,1572,2577,4560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)1,57,87,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,918,915,614,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu03,11,91,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis/25,78,09,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke/66,976,072,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka/68,868,364,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke86,6146,7126,9118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1130,0945,1969,9929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)75,081,184,479,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)126,0189,6177,3163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora/19,017,119,7
sss/100.000
Osilnica
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Kočevje

Osilnica je po številu prebivalcev druga najmanjša slovenska občina. Nahaja se v Osilniški dolini, ki jo je oblikovala reka Kolpa. V slikoviti dolini so skriti kulturne znamenitosti, privlačno naravno okolje in čista reka Kolpa.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 28,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,0 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 50,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690