logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Podlehnik
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina Podlehnik leži v središču osrednjega dela Haloz, v severovzhodnem delu Slovenije. Po dolini teče cesta proti mednarodnemu mejnemu prehodu Gruškovje (s Hrvaško). Na obeh straneh doline se dvigajo vinorodni griči.

Gorca
Vir: Arhiv SURS, 2010
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 45 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,2 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8400,8400,99
1.2 Prirast prebivalstva-8-801,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4405,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,2024,2016,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,3557,3564
1.6 Delovne migracije51,9251,9278,18
2.1 Telesni fitnes otrok47,4847,4852,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,9530,9526,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,0901,0902,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,8008,8011,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih62,0662,0658,59
2.10 Hrupno okolje17,7717,7719,71
3.1 Odzivnost v Program Svit57,1957,1966,56
3.2 Presejanost v Programu Zora71,7771,7779,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,3813,3813,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7800,7801,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,9803,9801,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,3004,3004,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,1724,1724,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,8013,8012,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,1002,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,8801,8802,59
4.10 Novi primeri raka512,23512,23518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,6604,6608,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,9813,9815,10
4.13 Pomoč na domu00,6400,6403,03
4.14 Klopni meningoencefalitis......04,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke86,2386,2366,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka41,5441,5465,16
4.17 Novi primeri raka dojke62,6062,6096,34
5.1 Splošna umrljivost1.235,291.235,29906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)108,33108,3372,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)235,69235,69151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora45,0645,0617,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-8,00,70,10,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,04,94,95,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,215,813,915,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,359,357,361,6
%
1.6 Delovne migracije51,985,996,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,549,648,450,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,030,127,124,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,10,60,61,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,89,09,29,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih62,160,062,658,4
%
2.10 Hrupno okolje17,823,022,323,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit57,261,260,062,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,873,168,471,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,414,513,515,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,80,40,91,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)4,02,22,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,34,95,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,224,423,723,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,814,612,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,11,82,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,93,12,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka512,2509,4528,6560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,74,45,76,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,016,115,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,60,81,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis/2,15,69,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke86,272,872,672,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka41,560,361,064,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke62,690,7118,7118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1235,31048,01013,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)108,3102,794,079,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)235,7171,3173,5163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora45,128,223,219,7
sss/100.000
Podlehnik
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina Podlehnik leži v središču osrednjega dela Haloz, v severovzhodnem delu Slovenije. Po dolini teče cesta proti mednarodnemu mejnemu prehodu Gruškovje (s Hrvaško). Na obeh straneh doline se dvigajo vinorodni griči.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 45 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,2 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690