logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Postojna
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Postojna

Občina Postojna leži v jugozahodnem delu Slovenije, na stičišču primorskega in celinskega sveta. Zaradi ugodnih prometnih poti in lege med Ljubljano, Trstom, Gorico in Reko je že od nekdaj upravno in gospodarsko središče Notranjske.

Postojnska jama
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), CC Stuart Edwards
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 11 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,3 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,0701,0700,99
1.2 Prirast prebivalstva02,1602,1601,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,8004,8005,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,2817,2816,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,7664,7664
1.6 Delovne migracije80,4880,4878,18
2.1 Telesni fitnes otrok51,2251,2252,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,1023,1026,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4501,4502,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,9709,9711,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih53,8253,8258,59
2.10 Hrupno okolje22,5222,5219,71
3.1 Odzivnost v Program Svit63,3263,3266,56
3.2 Presejanost v Programu Zora65,5665,5679,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,7014,7013,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,0702,0701,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4901,4901,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9804,9804,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,6721,6724,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,2211,2212,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8201,8202,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,1402,1402,59
4.10 Novi primeri raka537,68537,68518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,9706,9708,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,6315,6315,10
4.13 Pomoč na domu03,7503,7503,03
4.14 Klopni meningoencefalitis19,8019,8004,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke67,3267,3266,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka62,6962,6965,16
4.17 Novi primeri raka dojke111,55111,5596,34
5.1 Splošna umrljivost866,64866,64906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)96,5796,5772,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)144,74144,74151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora10,9710,9717,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva2,20,4-4,60,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,85,45,15,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,317,716,215,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,864,864,861,6
%
1.6 Delovne migracije80,578,572,6100
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,253,051,250,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,124,224,924,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,41,41,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,011,210,49,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih53,852,960,358,4
%
2.10 Hrupno okolje22,524,523,723,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,362,762,762,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora65,665,467,671,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,715,516,715,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,11,91,41,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,51,31,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,05,04,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,722,122,023,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,211,411,011,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,81,91,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,12,12,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka537,7537,7524,7560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,07,17,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,615,815,514,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,83,62,31,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis19,820,524,99,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke67,363,359,672,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka62,755,053,364,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke111,6119,8118,5118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost866,6875,7900,4929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)96,694,886,779,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)144,7151,8143,2163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora11,012,416,119,7
sss/100.000
Postojna
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Postojna

Občina Postojna leži v jugozahodnem delu Slovenije, na stičišču primorskega in celinskega sveta. Zaradi ugodnih prometnih poti in lege med Ljubljano, Trstom, Gorico in Reko je že od nekdaj upravno in gospodarsko središče Notranjske.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 11 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,3 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690