logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Rečica ob Savinji
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Rečica ob Savinji je ena mlajših in manjših slovenskih občin in sodi v savinjsko regijo. Med krajevne znamenitosti občinskega središča sodi sramotilni kamen, ki je edini v Zgornji Savinjski dolini.

Rečica ob Savinji
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,8 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9700,9700,99
1.2 Prirast prebivalstva-17,47-17,4701,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,7204,7205,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,2916,2916,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,5465,5464
1.6 Delovne migracije54,0554,0578,18
2.1 Telesni fitnes otrok48,7048,7052,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,9631,9626,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4901,4902,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 22,2222,2211,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih64,1964,1958,59
2.10 Hrupno okolje19,7719,7719,71
3.1 Odzivnost v Program Svit66,8466,8466,56
3.2 Presejanost v Programu Zora74,2374,2379,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost17,2717,2713,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3800,3801,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,5000,5001,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1105,1104,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,7324,7324,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,1412,1412,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,8000,8002,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,3103,3102,59
4.10 Novi primeri raka479,64479,64518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,1904,1908,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,4316,4315,10
4.13 Pomoč na domu01,3801,3803,03
4.14 Klopni meningoencefalitis40,2040,2004,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke68,5168,5166,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka41,1341,1365,16
4.17 Novi primeri raka dojke164,09164,0996,34
5.1 Splošna umrljivost1.039,781.039,78906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)64,9164,9172,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)160,87160,87151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,7215,7217,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,0//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-17,5-2,20,00,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,75,45,25,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,319,416,815,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,563,662,161,6
%
1.6 Delovne migracije54,085,595,8100
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,751,649,450,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,027,625,624,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,51,51,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 22,218,48,69,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih64,248,959,858,4
%
2.10 Hrupno okolje19,819,225,523,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,864,962,162,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,275,275,071,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost17,316,015,815,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,40,40,71,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0,51,71,72,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,14,55,65,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,724,124,423,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,111,812,511,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,81,82,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,32,52,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka479,6404,8507,2560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,23,63,86,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,416,915,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,40,92,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis40,224,99,19,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke68,549,771,472,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka41,141,955,164,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke164,182,1107,1118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1039,81018,2989,5929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)64,985,285,079,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)160,9151,2162,8163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,725,025,719,7
sss/100.000
Rečica ob Savinji
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Rečica ob Savinji je ena mlajših in manjših slovenskih občin in sodi v savinjsko regijo. Med krajevne znamenitosti občinskega središča sodi sramotilni kamen, ki je edini v Zgornji Savinjski dolini.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,8 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690