logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ribnica
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Ribnica

Ribnica leži v jugovzhodni Sloveniji in je občina s kraškim značajem površja, ki je pretežno pokrit z gozdovi. Razpoznavni znak občine je 'Ribnčan Urban' s svojo pojočo govorico in tradicionalno krošnjo na rami.

Ribnica
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Matej Vranič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 4 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,6 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,1000,99
1.2 Prirast prebivalstva-01,70-01,7001,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,6805,6805,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,3312,3316,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,3166,3164
1.6 Delovne migracije83,9783,9778,18
2.1 Telesni fitnes otrok52,7952,7952,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,8029,8026,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9401,9402,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,3011,3011,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih65,3765,3758,59
2.10 Hrupno okolje22,6022,6019,71
3.1 Odzivnost v Program Svit65,6365,6366,56
3.2 Presejanost v Programu Zora70,3170,3179,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost21,2521,2513,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3200,3201,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,7101,7101,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,7004,7004,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,8721,8724,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,7511,7512,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,2601,2602,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,1002,1002,59
4.10 Novi primeri raka598,91598,91518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,1407,1408,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,4813,4815,10
4.13 Pomoč na domu01,1501,1503,03
4.14 Klopni meningoencefalitis28,5528,5504,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke66,6466,6466,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka91,0691,0665,16
4.17 Novi primeri raka dojke151,38151,3896,34
5.1 Splošna umrljivost966,01966,01906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)85,4685,4672,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)181,63181,63151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora04,1604,1617,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-1,7-4,20,70,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,74,65,15,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,314,217,615,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,365,564,361,6
%
1.6 Delovne migracije84,071,189,6100
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,853,150,150,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,828,526,324,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,91,91,61,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,311,010,09,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih65,467,764,558,4
%
2.10 Hrupno okolje22,619,722,823,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,665,765,862,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,369,572,471,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost21,320,316,815,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,40,61,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,71,72,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,74,95,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,921,925,523,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,811,312,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,31,22,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,12,12,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka598,9542,3577,4560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,17,17,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,513,915,614,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,11,21,91,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis28,542,68,09,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke66,654,076,072,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka91,178,168,364,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke151,4143,1126,9118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost966,0987,1969,9929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)85,595,684,479,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)181,6199,1177,3163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora4,210,817,119,7
sss/100.000
Ribnica
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Ribnica

Ribnica leži v jugovzhodni Sloveniji in je občina s kraškim značajem površja, ki je pretežno pokrit z gozdovi. Razpoznavni znak občine je 'Ribnčan Urban' s svojo pojočo govorico in tradicionalno krošnjo na rami.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 4 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,6 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690