logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Rogašovci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Rogašovci so del severovzhodne Slovenije in mejijo na sosednjo Avstrijo. Ekološko vinogradništvo, sadjarstvo, čebelarstvo ter kmetijstvo so glavne dejavnosti prebivalcev občine.

Ledavsko jezero
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Feri
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 47,8 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 59,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,5300,5300,99
1.2 Prirast prebivalstva06,1706,1701,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,6104,6105,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)32,7332,7316,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti36,1936,1964
1.6 Delovne migracije48,2048,2078,18
2.1 Telesni fitnes otrok42,8142,8152,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,9831,9826,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,0501,0502,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,1710,1711,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih64,2864,2858,59
2.10 Hrupno okolje14,4714,4719,71
3.1 Odzivnost v Program Svit47,8347,8366,56
3.2 Presejanost v Programu Zora59,2259,2279,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,5314,5313,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,1802,1801,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,2203,2201,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,9405,9404,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka30,4430,4424,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,1415,1412,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)04,6004,6002,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,3704,3702,59
4.10 Novi primeri raka571,93571,93518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,3405,3408,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj19,3119,3115,10
4.13 Pomoč na domu02,2602,2603,03
4.14 Klopni meningoencefalitis06,5706,5704,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke110,89110,8966,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka30,6830,6865,16
4.17 Novi primeri raka dojke63,0463,0496,34
5.1 Splošna umrljivost1.214,171.214,17906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)103,74103,7472,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)237,06237,06151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,8614,8617,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,5//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva6,2-6,3-6,00,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,65,05,15,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)32,722,521,515,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti36,251,553,161,6
%
1.6 Delovne migracije48,294,689,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok42,844,945,650,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,030,429,224,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,01,41,41,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,211,612,79,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih64,366,265,458,4
%
2.10 Hrupno okolje14,519,818,523,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit47,859,359,662,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora59,266,869,171,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,517,418,115,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,21,51,51,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,22,32,12,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,95,85,65,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka30,428,027,123,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,113,913,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)4,64,03,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,44,13,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka571,9592,0580,3560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,35,45,56,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj19,316,716,014,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,31,51,21,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis6,64,66,89,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke110,988,680,472,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka30,764,158,464,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke63,085,293,1118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1214,21097,01070,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)103,7114,8108,779,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)237,1174,0172,2163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,916,717,819,7
sss/100.000
Rogašovci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Rogašovci so del severovzhodne Slovenije in mejijo na sosednjo Avstrijo. Ekološko vinogradništvo, sadjarstvo, čebelarstvo ter kmetijstvo so glavne dejavnosti prebivalcev občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 47,8 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 59,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690