logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Selnica ob Dravi
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ruše

Po geografski legi in površinski oblikovnosti je občina Selnica ob Dravi del osrednje Dravske doline. Dobra infrastrukturna opremljenost, bližina Drave in položaj ob magistralni cesti so vplivali na razvoj kraja. Na reki Dravi je HE Fala.

Pogled po dolini
Vir: Občina Selnica ob Dravi (http://www.selnica.si, 1. 7. 2010), © FOTO ANKA
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,1 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9400,9400,99
1.2 Prirast prebivalstva02,2402,2401,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,4204,4205,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,5713,5716,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,1456,1464
1.6 Delovne migracije45,5545,5578,18
2.1 Telesni fitnes otrok45,5845,5852,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,7724,7726,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2501,2502,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,5012,5011,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih62,3962,3958,59
2.10 Hrupno okolje19,6119,6119,71
3.1 Odzivnost v Program Svit60,0860,0866,56
3.2 Presejanost v Programu Zora65,3065,3079,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost12,5412,5413,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5500,5501,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,2901,2901,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,9305,9304,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,9523,9524,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,0412,0412,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,2301,2302,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,0102,0102,59
4.10 Novi primeri raka541,73541,73518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,6507,6508,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,6515,6515,10
4.13 Pomoč na domu03,0703,0703,03
4.14 Klopni meningoencefalitis18,4318,4304,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke67,4767,4766,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka100,57100,5765,16
4.17 Novi primeri raka dojke140,94140,9496,34
5.1 Splošna umrljivost1.002,391.002,39906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)79,9379,9372,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)155,16155,16151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,5416,5417,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva2,2-1,20,10,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,44,94,95,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,614,313,915,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,156,957,361,6
%
1.6 Delovne migracije45,557,596,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok45,647,648,450,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,825,127,124,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,00,61,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,511,99,29,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih62,465,662,658,4
%
2.10 Hrupno okolje19,612,322,323,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,160,160,062,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora65,363,468,471,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost12,514,213,515,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,60,70,91,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,32,12,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,96,35,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,025,323,723,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,013,212,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,21,82,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,02,82,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka541,7518,1528,6560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,77,35,76,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,618,015,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,13,41,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis18,412,95,69,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke67,572,172,672,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka100,678,361,064,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke140,9107,7118,7118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1002,41073,81013,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)79,9102,494,079,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)155,2176,5173,5163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,518,523,219,7
sss/100.000
Selnica ob Dravi
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ruše

Po geografski legi in površinski oblikovnosti je občina Selnica ob Dravi del osrednje Dravske doline. Dobra infrastrukturna opremljenost, bližina Drave in položaj ob magistralni cesti so vplivali na razvoj kraja. Na reki Dravi je HE Fala.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,1 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690