logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Semič
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Črnomelj

Občina Semič se razteza na severnem obrobju belokranjskega kraškega ravnika, ob vznožju Kočevskega Roga ter na obronkih Gorjancev. Skoraj 70 % občine prekriva gozd, preostalo je vrtačasti kraški svet s steljniki, travniki in njivami.

Skale nad izvirom Krupe
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Damijan Movrin
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 11 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 72,5 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,9000,99
1.2 Prirast prebivalstva-09,51-09,5101,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,7304,7305,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,3324,3316,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,0464,0464
1.6 Delovne migracije90,0990,0978,18
2.1 Telesni fitnes otrok54,8554,8552,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,3728,3726,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4801,4802,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,6407,6411,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih68,2768,2758,59
2.10 Hrupno okolje18,9918,9919,71
3.1 Odzivnost v Program Svit72,4572,4566,56
3.2 Presejanost v Programu Zora72,9972,9979,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,4516,4513,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5400,5401,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6301,6301,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,6505,6504,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,9426,9424,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,7013,7012,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,5501,5502,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,7403,7402,59
4.10 Novi primeri raka542,68542,68518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,8103,8108,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,7217,7215,10
4.13 Pomoč na domu03,6503,6503,03
4.14 Klopni meningoencefalitis02,5902,5904,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke77,1277,1266,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka86,1786,1765,16
4.17 Novi primeri raka dojke143,77143,7796,34
5.1 Splošna umrljivost958,38958,38906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)73,1473,1472,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)139,90139,90151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora10,5910,5917,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-9,5-4,90,70,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,74,95,15,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,320,517,615,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,062,664,361,6
%
1.6 Delovne migracije90,173,389,6100
%
2.1 Telesni fitnes otrok54,851,250,150,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,429,726,324,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,81,61,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,612,610,09,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih68,377,364,558,4
%
2.10 Hrupno okolje19,023,122,823,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit72,466,765,862,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,075,272,471,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,514,616,815,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,50,80,61,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,72,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,75,45,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,926,025,523,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,712,212,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,52,22,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,73,22,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka542,7561,4577,4560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,85,87,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,716,015,614,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,71,71,91,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,60,68,09,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke77,170,176,072,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka86,272,968,364,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke143,8122,6126,9118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost958,41026,2969,9929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)73,181,284,479,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)139,9185,5177,3163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora10,610,917,119,7
sss/100.000
Semič
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Črnomelj

Občina Semič se razteza na severnem obrobju belokranjskega kraškega ravnika, ob vznožju Kočevskega Roga ter na obronkih Gorjancev. Skoraj 70 % občine prekriva gozd, preostalo je vrtačasti kraški svet s steljniki, travniki in njivami.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 11 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 72,5 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690