logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Slovenj Gradec
Statistična regija Koroška
Upravna enota Slovenj Gradec

Slovenj Gradec je sedež edine koroške mestne občine ter upravno, gospodarsko, kulturno in prometno središče Mislinjske doline in Koroške nasploh. V smučarskem centru Kope se razvija zlasti zimski turizem.

Slovenj Gradec
Vir: RRA Koroška (http://www.koroška.si, 29. 6. 2010), avtor Tomo Jeseničnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,7 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,0901,0900,99
1.2 Prirast prebivalstva-05,91-05,9101,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,4104,4105,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,3915,3916,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,8361,8364
1.6 Delovne migracije117,06117,0678,18
2.1 Telesni fitnes otrok52,1152,1152,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok272726,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7101,7102,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7711,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih61,0861,0858,59
2.10 Hrupno okolje21,1421,1419,71
3.1 Odzivnost v Program Svit66,6966,6966,56
3.2 Presejanost v Programu Zora75,2775,2779,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost19,5919,5913,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5900,5901,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,8402,8401,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,0505,0504,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,6323,6324,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,2712,2712,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,7202,7202,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9902,9902,59
4.10 Novi primeri raka504,91504,91518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,9605,9608,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,1414,1415,10
4.13 Pomoč na domu00,7300,7303,03
4.14 Klopni meningoencefalitis28,2928,2904,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke57,1257,1266,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka71,8571,8565,16
4.17 Novi primeri raka dojke115,26115,2696,34
5.1 Splošna umrljivost981,45981,45906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)90,8590,8572,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)152,81152,81151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora26,7226,7217,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-5,9-4,8-3,10,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,45,65,45,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,415,615,815,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,862,058,561,6
%
1.6 Delovne migracije117,198,687,6100
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,152,350,650,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,028,128,124,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,81,71,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,06,88,19,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih61,163,661,258,4
%
2.10 Hrupno okolje21,118,620,323,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,766,363,162,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,374,475,371,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost19,619,122,715,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,60,60,91,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,82,61,92,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,15,14,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,623,923,423,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,312,111,611,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,73,03,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,03,03,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka504,9519,5544,8560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,06,36,36,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,114,315,414,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,70,90,91,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis28,331,926,39,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke57,159,571,472,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka71,870,974,964,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke115,3107,7100,8118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost981,5994,5977,3929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)90,886,788,479,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)152,8161,3169,5163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora26,727,725,319,7
sss/100.000
Slovenj Gradec
Statistična regija Koroška
Upravna enota Slovenj Gradec

Slovenj Gradec je sedež edine koroške mestne občine ter upravno, gospodarsko, kulturno in prometno središče Mislinjske doline in Koroške nasploh. V smučarskem centru Kope se razvija zlasti zimski turizem.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,7 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690