logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Sodražica
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Ribnica

Občina Sodražica sodi po površini med manjše in redkeje naseljene slovenske občine. Znana je po izdelavi suhe robe, kar je bilo tako v preteklosti kot je tudi danes možno zaradi obilice lesa v mešanih gozdovih na tem območju.

Sodražica
Vir: Občina Sodražica (http://www.sodrazica.si, 30. 6. 2010), arhiv Občine Sodražica
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 30 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,1 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,0601,0600,99
1.2 Prirast prebivalstva-05,98-05,9801,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,8405,8405,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,6216,6216,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,1365,1364
1.6 Delovne migracije44,5244,5278,18
2.1 Telesni fitnes otrok54,3254,3252,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,8527,8526,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9901,9902,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,7611,7611,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih64,7464,7458,59
2.10 Hrupno okolje19,7519,7519,71
3.1 Odzivnost v Program Svit63,1463,1466,56
3.2 Presejanost v Programu Zora71,1271,1279,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost18,1218,1213,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2601,2601,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4401,4401,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4405,4404,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,9021,9024,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,5011,5012,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,2801,2802,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,6901,6902,59
4.10 Novi primeri raka401,77401,77518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,0806,0808,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,2915,2915,10
4.13 Pomoč na domu01,6601,6603,03
4.14 Klopni meningoencefalitis47,0747,0704,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke09,3209,3266,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka35,2335,2365,16
4.17 Novi primeri raka dojke119,84119,8496,34
5.1 Splošna umrljivost910,58910,58906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)85,0985,0972,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)220,39220,39151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora29,5729,5717,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-6,0-4,20,70,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,84,65,15,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,614,217,615,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,165,564,361,6
%
1.6 Delovne migracije44,571,189,6100
%
2.1 Telesni fitnes otrok54,353,150,150,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,928,526,324,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,01,91,61,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,811,010,09,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih64,767,764,558,4
%
2.10 Hrupno okolje19,819,722,823,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,165,765,862,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,169,572,471,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost18,120,316,815,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,30,40,61,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,41,72,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,44,95,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,921,925,523,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,511,312,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,31,22,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,72,12,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka401,8542,3577,4560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,17,17,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,313,915,614,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,71,21,91,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis47,142,68,09,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke9,354,076,072,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka35,278,168,364,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke119,8143,1126,9118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost910,6987,1969,9929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)85,195,684,479,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)220,4199,1177,3163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora29,610,817,119,7
sss/100.000
Sodražica
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Ribnica

Občina Sodražica sodi po površini med manjše in redkeje naseljene slovenske občine. Znana je po izdelavi suhe robe, kar je bilo tako v preteklosti kot je tudi danes možno zaradi obilice lesa v mešanih gozdovih na tem območju.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 30 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,1 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690