logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Središče ob Dravi
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ormož

Ena manjših in mlajših slovenskih občin se razteza med gričevnatimi Slovenskimi goricami na severu in reko Dravo na jugu. Obsega 5 naselij, v katerih se pretežni del prebivalstva ukvarja s storitvenimi dejavnostmi.

Reka Drava, stranski rokav
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 28. 6. 2010), avtor Marjan Šenica
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,7 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,9000,99
1.2 Prirast prebivalstva-20,02-20,0201,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,8106,8105,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,4015,4016,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,2963,2964
1.6 Delovne migracije49,7349,7378,18
2.1 Telesni fitnes otrok44,1144,1152,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,7828,7826,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,4800,4802,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,5814,5811,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih55,6655,6658,59
2.10 Hrupno okolje21,7121,7119,71
3.1 Odzivnost v Program Svit55,7355,7366,56
3.2 Presejanost v Programu Zora69,4069,4079,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost11,8211,8213,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5900,5901,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8101,8101,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,4104,4104,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,4526,4524,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,1113,1112,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,9502,9502,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5502,5502,59
4.10 Novi primeri raka471,53471,53518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)02,6702,6708,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,6417,6415,10
4.13 Pomoč na domu00,9100,9103,03
4.14 Klopni meningoencefalitis......04,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke99,6999,6966,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka63,4563,4565,16
4.17 Novi primeri raka dojke92,6992,6996,34
5.1 Splošna umrljivost1.036,931.036,93906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)49,5749,5772,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)175,64175,64151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,6315,6317,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-20,0-8,30,10,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,85,34,95,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,418,413,915,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,360,057,361,6
%
1.6 Delovne migracije49,763,596,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok44,148,148,450,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,827,627,124,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,51,20,61,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,616,79,29,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih55,754,962,658,4
%
2.10 Hrupno okolje21,716,322,323,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit55,758,560,062,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,470,268,471,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost11,814,413,515,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,60,70,91,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,82,82,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,44,85,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,526,423,723,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,113,712,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,02,52,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,53,02,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka471,5522,2528,6560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)2,73,75,76,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,617,715,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,90,91,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis/5,85,69,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke99,779,172,672,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka63,560,061,064,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke92,7105,5118,7118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1036,91100,81013,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)49,685,494,079,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)175,6172,0173,5163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,620,523,219,7
sss/100.000
Središče ob Dravi
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ormož

Ena manjših in mlajših slovenskih občin se razteza med gričevnatimi Slovenskimi goricami na severu in reko Dravo na jugu. Obsega 5 naselij, v katerih se pretežni del prebivalstva ukvarja s storitvenimi dejavnostmi.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,7 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690