logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Straža
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Straža leži ob reki Krki in sodi med mlajše slovenske občine, saj deluje samostojno šele od leta 2007 dalje. Naravne danosti izkorišča med drugim tudi za ribolov na Krki ter v turistične namene za veslanje in spust po reki Krki.

Straža
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 11,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 5 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,1 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1301,1300,99
1.2 Prirast prebivalstva09,3009,3001,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,2104,2105,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,9815,9816,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,4665,4664
1.6 Delovne migracije48,7148,7178,18
2.1 Telesni fitnes otrok51,5851,5852,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,4226,4226,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4301,4302,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,8508,8511,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih66,0466,0458,59
2.10 Hrupno okolje22,1722,1719,71
3.1 Odzivnost v Program Svit65,0865,0866,56
3.2 Presejanost v Programu Zora717179,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost17,3517,3513,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,2400,2401,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,4402,4401,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7705,7704,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,1428,1424,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,2913,2912,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,7001,7002,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9502,9502,59
4.10 Novi primeri raka547,05547,05518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)11,6611,6608,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,4517,4515,10
4.13 Pomoč na domu02,8002,8003,03
4.14 Klopni meningoencefalitis......04,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke83,2383,2366,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka84,7984,7965,16
4.17 Novi primeri raka dojke123,91123,9196,34
5.1 Splošna umrljivost798,10798,10906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)113,55113,5572,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)135,61135,61151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora04,8204,8217,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva9,32,30,70,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,25,35,15,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,016,817,615,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,566,064,361,6
%
1.6 Delovne migracije48,7106,789,6100
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,650,650,150,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,424,726,324,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,51,61,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,99,710,09,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih66,059,564,558,4
%
2.10 Hrupno okolje22,225,322,823,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,166,265,862,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,071,272,471,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost17,416,916,815,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,20,50,61,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,42,02,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,85,15,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,126,325,523,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,312,412,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,72,02,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,02,62,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka547,0595,5577,4560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)11,77,27,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,515,515,614,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,81,91,91,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis/1,38,09,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke83,284,676,072,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka84,869,368,364,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke123,9122,7126,9118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost798,1924,9969,9929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)113,679,384,479,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)135,6163,7177,3163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora4,817,717,119,7
sss/100.000
Straža
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Straža leži ob reki Krki in sodi med mlajše slovenske občine, saj deluje samostojno šele od leta 2007 dalje. Naravne danosti izkorišča med drugim tudi za ribolov na Krki ter v turistične namene za veslanje in spust po reki Krki.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 11,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 5 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,1 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690