logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Sveta Trojica v Slov. goricah
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah je nastala z izločitvijo iz občine Lenart. Sodi med manjše občine, sestavlja jo 8 naselij. Nad občinskim središčem, na manjšem griču, stoji baročna cerkev s tremi zvoniki, ki daje kraju poseben čar.

Trojiško jezero
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), CC Kocmut D
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 83 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,3 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9200,9200,99
1.2 Prirast prebivalstva-02,91-02,9101,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9004,9005,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,4617,4616,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,8656,8664
1.6 Delovne migracije31,4231,4278,18
2.1 Telesni fitnes otrok46,8346,8352,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,0528,0526,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,9400,9402,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,0606,0611,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih67,2767,2758,59
2.10 Hrupno okolje16,1516,1519,71
3.1 Odzivnost v Program Svit54,2854,2866,56
3.2 Presejanost v Programu Zora75,6975,6979,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,0513,0513,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2301,2301,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9301,9301,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,0705,0704,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,8123,8124,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,9312,9312,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,2201,2202,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5602,5602,59
4.10 Novi primeri raka426,67426,67518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,3308,3308,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,3313,3315,10
4.13 Pomoč na domu01,0801,0803,03
4.14 Klopni meningoencefalitis04,6704,6704,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke82,2582,2566,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka19,8719,8765,16
4.17 Novi primeri raka dojke106,14106,1496,34
5.1 Splošna umrljivost955,18955,18906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)123,76123,7672,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)104,23104,23151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora83,1383,1317,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-2,9-2,30,10,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,95,34,95,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,520,613,915,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,955,957,361,6
%
1.6 Delovne migracije31,478,696,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok46,849,948,450,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,030,527,124,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,91,00,61,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,112,39,29,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih67,371,462,658,4
%
2.10 Hrupno okolje16,116,822,323,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit54,357,160,062,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,774,868,471,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,112,113,515,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,20,50,91,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,92,12,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,14,75,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,822,423,723,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,912,412,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,21,42,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,62,42,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka426,7457,3528,6560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,36,75,76,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,313,415,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,11,31,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis4,74,45,69,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke82,365,472,672,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka19,938,961,064,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke106,1102,4118,7118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost955,21118,71013,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)123,8103,494,079,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)104,2162,9173,5163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora83,142,723,219,7
sss/100.000
Sveta Trojica v Slov. goricah
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah je nastala z izločitvijo iz občine Lenart. Sodi med manjše občine, sestavlja jo 8 naselij. Nad občinskim središčem, na manjšem griču, stoji baročna cerkev s tremi zvoniki, ki daje kraju poseben čar.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 83 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,3 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690