logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šalovci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina Šalovci leži v najbolj severovzhodnem delu Slovenije. Po občini Šalovci poteka vinsko-turistična cesta, ob kateri ležijo vinogradi. Tukaj je tudi edino rastišče dišečega volčina v Sloveniji.

Budinci
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), avtor Doncsecz
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 22,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 64 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 50,8 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 60,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,4900,4900,99
1.2 Prirast prebivalstva-13,36-13,3601,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,4706,4705,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)39,1039,1016,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti48,9348,9364
1.6 Delovne migracije31,3431,3478,18
2.1 Telesni fitnes otrok34,1734,1752,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok45,6145,6126,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2901,2902,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 19,0519,0511,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih75,9575,9558,59
2.10 Hrupno okolje11,6711,6719,71
3.1 Odzivnost v Program Svit50,8450,8466,56
3.2 Presejanost v Programu Zora60,5060,5079,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost21,9821,9813,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2301,2301,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,5502,5501,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,1406,1404,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,6528,6524,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,7212,7212,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,2503,2502,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,5503,5502,59
4.10 Novi primeri raka603,28603,28518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,3106,3108,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,7815,7815,10
4.13 Pomoč na domu02,7602,7603,03
4.14 Klopni meningoencefalitis05,9805,9804,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke104,49104,4966,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka57,1257,1265,16
4.17 Novi primeri raka dojke30,3330,3396,34
5.1 Splošna umrljivost1.288,261.288,26906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)145,93145,9372,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)198,39198,39151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora63,8963,8917,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,5//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-13,4-6,3-6,00,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,55,05,15,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)39,122,521,515,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti48,951,553,161,6
%
1.6 Delovne migracije31,394,689,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok34,244,945,650,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok45,630,429,224,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,41,41,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 19,011,612,79,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih75,966,265,458,4
%
2.10 Hrupno okolje11,719,818,523,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit50,859,359,662,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora60,566,869,171,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost22,017,418,115,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,21,51,51,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,52,32,12,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,15,85,65,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,628,027,123,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,713,913,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,34,03,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,54,13,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka603,3592,0580,3560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,35,45,56,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,816,716,014,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,81,51,21,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis6,04,66,89,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke104,588,680,472,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka57,164,158,464,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke30,385,293,1118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1288,31097,01070,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)145,9114,8108,779,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)198,4174,0172,2163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora63,916,717,819,7
sss/100.000
Šalovci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina Šalovci leži v najbolj severovzhodnem delu Slovenije. Po občini Šalovci poteka vinsko-turistična cesta, ob kateri ležijo vinogradi. Tukaj je tudi edino rastišče dišečega volčina v Sloveniji.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 22,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 64 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 50,8 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 60,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690