logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šentjur
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šentjur pri Celju

Občina Šentjur sodi med večje slovenske občine ter sega od Drameljskih goric do razgibanega Kozjanskega in vrhov Bohorja. V občini je razvita sodobna kmetijska proizvodnja, pospešeno pa se razvijajo obrt, predelovalne dejavnosti in drugo.


Grad Planina
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Damijan Movrin
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,0 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,0301,0300,99
1.2 Prirast prebivalstva-01,21-01,2101,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,3004,3005,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,7915,7916,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,4962,4964
1.6 Delovne migracije60,1960,1978,18
2.1 Telesni fitnes otrok47,5347,5352,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,1527,1526,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5601,5602,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,3907,3911,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih64,7264,7258,59
2.10 Hrupno okolje21,5521,5519,71
3.1 Odzivnost v Program Svit65,0265,0266,56
3.2 Presejanost v Programu Zora71,7271,7279,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,9014,9013,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7200,7201,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,2702,2701,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,2706,2704,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,8724,8724,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,7411,7412,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8101,8102,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,7402,7402,59
4.10 Novi primeri raka466,97466,97518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)02,8602,8608,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,8615,8615,10
4.13 Pomoč na domu01,4801,4803,03
4.14 Klopni meningoencefalitis05,4405,4404,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke74,7374,7366,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka45,8945,8965,16
4.17 Novi primeri raka dojke77,8877,8896,34
5.1 Splošna umrljivost1.015,741.015,74906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)85,9985,9972,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)162,37162,37151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,7123,7117,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,0//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-1,2-1,80,00,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,34,25,25,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,816,316,815,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,562,462,161,6
%
1.6 Delovne migracije60,259,195,8100
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,547,949,450,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,127,825,624,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,61,51,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,47,78,69,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih64,759,359,858,4
%
2.10 Hrupno okolje21,524,225,523,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,064,962,162,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,771,475,071,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,915,015,815,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,70,70,71,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,32,41,72,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,36,35,65,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,925,024,423,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,711,912,511,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,81,72,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,72,92,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka467,0470,9507,2560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)2,92,93,86,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,916,015,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,51,52,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis5,45,29,19,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke74,776,171,472,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka45,948,455,164,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke77,976,5107,1118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1015,71031,2989,5929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,085,085,079,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)162,4160,9162,8163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,724,225,719,7
sss/100.000
Šentjur
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šentjur pri Celju

Občina Šentjur sodi med večje slovenske občine ter sega od Drameljskih goric do razgibanega Kozjanskega in vrhov Bohorja. V občini je razvita sodobna kmetijska proizvodnja, pospešeno pa se razvijajo obrt, predelovalne dejavnosti in drugo.

Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,0 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690