logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Škocjan
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Škocjan je naravnogeografsko razgibana, saj zajema tako vinorodno gričevje kot tudi ravninski svet na stiku Krškega gričevja in ravnine. Ima bogato sakralno in etnološko dediščino (običaji, obrti, ljudsko petje, sejmi).
Del občine administrativno sodi v upravno enoto Sevnica.

Bučka
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC Mich 973
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 11,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,3 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,0701,0700,99
1.2 Prirast prebivalstva-01,84-01,8401,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,8003,8005,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,2124,2116,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,1565,1564
1.6 Delovne migracije32,3532,3578,18
2.1 Telesni fitnes otrok47,4147,4152,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,0628,0626,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8401,8402,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 121211,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih65,4065,4058,59
2.10 Hrupno okolje21,1121,1119,71
3.1 Odzivnost v Program Svit66,3066,3066,56
3.2 Presejanost v Programu Zora68,1168,1179,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost19,3719,3713,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1101,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,9603,9601,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,9005,9004,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,4128,4124,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,2813,2812,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8601,8602,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,6303,6302,59
4.10 Novi primeri raka573,18573,18518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)11,1711,1708,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,5117,5115,10
4.13 Pomoč na domu01,5601,5603,03
4.14 Klopni meningoencefalitis......04,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke129,40129,4066,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka18,9818,9865,16
4.17 Novi primeri raka dojke157,84157,8496,34
5.1 Splošna umrljivost1.235,531.235,53906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)91,2991,2972,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)216,41216,41151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,7720,7717,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-1,82,30,70,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,85,35,15,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,216,817,615,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,266,064,361,6
%
1.6 Delovne migracije32,3106,789,6100
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,450,650,150,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,124,726,324,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,51,61,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,09,710,09,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih65,459,564,558,4
%
2.10 Hrupno okolje21,125,322,823,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,366,265,862,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,171,272,471,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost19,416,916,815,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,00,50,61,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)4,02,02,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,95,15,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,426,325,523,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,312,412,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,92,02,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,62,62,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka573,2595,5577,4560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)11,27,27,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,515,515,614,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,61,91,91,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis/1,38,09,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke129,484,676,072,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka19,069,368,364,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke157,8122,7126,9118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1235,5924,9969,9929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)91,379,384,479,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)216,4163,7177,3163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,817,717,119,7
sss/100.000
Škocjan
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Škocjan je naravnogeografsko razgibana, saj zajema tako vinorodno gričevje kot tudi ravninski svet na stiku Krškega gričevja in ravnine. Ima bogato sakralno in etnološko dediščino (običaji, obrti, ljudsko petje, sejmi).
Del občine administrativno sodi v upravno enoto Sevnica.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 11,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,3 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690