logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Škofja Loka
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Škofja Loka

Škofjeloška občina je naravnogeografsko del Škofjeloškega hribovja z rekami Poljanščico, Selščico in Soro. Srednjeveško mesto Škofja Loka, katerega znamenitost je tudi grad, je gospodarsko, kulturno in upravno središče občine.

Škofjeloški grad
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor B. Kladnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 74,1 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2201,2200,99
1.2 Prirast prebivalstva-00,70-00,7001,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,0605,0605,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,1914,1916,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,8565,8564
1.6 Delovne migracije95,0395,0378,18
2.1 Telesni fitnes otrok56,0656,0652,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok19,2819,2826,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9201,9202,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,0707,0711,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih535358,59
2.10 Hrupno okolje25,0325,0319,71
3.1 Odzivnost v Program Svit74,0874,0866,56
3.2 Presejanost v Programu Zora76,5376,5379,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,8414,8413,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9500,9501,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,7902,7901,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,6604,6604,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,3021,3024,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,8110,8112,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4601,4602,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,9101,9102,59
4.10 Novi primeri raka565,26565,26518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,0606,0608,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,3312,3315,10
4.13 Pomoč na domu01,0801,0803,03
4.14 Klopni meningoencefalitis32,8232,8204,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke62,6462,6466,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka63,0963,0965,16
4.17 Novi primeri raka dojke93,4993,4996,34
5.1 Splošna umrljivost871,23871,23906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)69,7869,7872,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)161,59161,59151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,8514,8517,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-0,72,2-0,80,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,14,15,15,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,214,614,415,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,867,465,261,6
%
1.6 Delovne migracije95,087,284,7100
%
2.1 Telesni fitnes otrok56,157,053,050,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok19,319,121,224,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,92,01,81,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,18,27,99,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih53,052,253,158,4
%
2.10 Hrupno okolje25,027,022,723,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit74,174,465,562,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,577,671,471,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,814,814,815,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,91,21,11,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,82,62,62,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,74,44,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,321,221,823,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,810,911,911,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,51,32,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,91,82,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka565,3574,1582,3560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,16,67,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,311,913,214,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,11,31,61,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis32,835,920,99,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke62,664,070,372,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka63,160,670,164,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke93,596,3115,0118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost871,2848,2875,9929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)69,867,366,979,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)161,6157,8160,9163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,923,420,519,7
sss/100.000
Škofja Loka
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Škofja Loka

Škofjeloška občina je naravnogeografsko del Škofjeloškega hribovja z rekami Poljanščico, Selščico in Soro. Srednjeveško mesto Škofja Loka, katerega znamenitost je tudi grad, je gospodarsko, kulturno in upravno središče občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 74,1 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690