logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Škofljica
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Občina Škofljica leži v osrednjem delu Slovenije. Občinsko središče je pomembno prometno vozlišče. Tu se križajo avtomobilski, tovorni in železniški promet ter koncentrirajo storitvene in druge dejavnosti.

Gumnišče
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 28. 6. 2010), avtor Žiga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,9 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,2000,99
1.2 Prirast prebivalstva15,4615,4601,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,9603,9605,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)09,7209,7216,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,8765,8764
1.6 Delovne migracije53,8153,8178,18
2.1 Telesni fitnes otrok50,6850,6852,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,0822,0826,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7601,7602,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,2409,2411,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih59,5759,5758,59
2.10 Hrupno okolje22,7222,7219,71
3.1 Odzivnost v Program Svit69,8769,8766,56
3.2 Presejanost v Programu Zora72,4072,4079,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,0513,0513,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,4301,4301,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,7702,7701,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3105,3104,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,8620,8624,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,8910,8912,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,7001,7002,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5402,5402,59
4.10 Novi primeri raka632,57632,57518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,0808,0808,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,9112,9115,10
4.13 Pomoč na domu02,0302,0303,03
4.14 Klopni meningoencefalitis08,8208,8204,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke66,8766,8766,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka79,9379,9365,16
4.17 Novi primeri raka dojke141,73141,7396,34
5.1 Splošna umrljivost816,80816,80906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)67,8967,8972,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)114,89114,89151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,5823,5817,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva15,53,44,90,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,05,55,45,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)9,711,712,315,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,962,463,661,6
%
1.6 Delovne migracije53,8158,0128100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,752,351,750,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,119,820,624,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,71,71,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,27,37,99,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih59,652,253,458,4
%
2.10 Hrupno okolje22,730,127,623,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,963,564,662,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,470,671,671,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,113,514,315,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,41,41,31,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,82,02,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,34,74,85,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,920,721,323,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,911,211,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,71,41,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,02,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka632,6610,5600,2560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,16,86,76,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,914,113,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,01,61,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis8,87,49,49,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke66,970,272,572,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka79,973,870,564,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke141,7139,4134,0118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost816,8807,8825,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)67,959,262,779,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)114,9151,9153,4163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,614,716,419,7
sss/100.000
Škofljica
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Občina Škofljica leži v osrednjem delu Slovenije. Občinsko središče je pomembno prometno vozlišče. Tu se križajo avtomobilski, tovorni in železniški promet ter koncentrirajo storitvene in druge dejavnosti.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,9 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690