logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šoštanj
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Velenje

Občina Šoštanj leži v zahodnem delu Šaleške doline, ob spodnjem toku reke Pake. Pretežno je usmerjena v storitve in industrijo, zlasti v pridobivanje električne energije v termoelektrarni. Graščina Turn je najmogočnejša stavba v občini.

Šoštanj
Vir: Občina Šoštanj (http://www.sostanj.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Šoštanj
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,9 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1901,1900,99
1.2 Prirast prebivalstva02,9902,9901,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,4005,4005,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,5517,5516,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,7560,7564
1.6 Delovne migracije68,4868,4878,18
2.1 Telesni fitnes otrok45,8945,8952,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,2826,2826,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6601,6602,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,2617,2611,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih62,2862,2858,59
2.10 Hrupno okolje23,1623,1619,71
3.1 Odzivnost v Program Svit60,8860,8866,56
3.2 Presejanost v Programu Zora74,0374,0379,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost19,1419,1413,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6800,6801,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,2901,2901,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,8405,8404,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,8324,8324,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,6812,6812,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)04,0504,0502,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9102,9102,59
4.10 Novi primeri raka487,80487,80518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,1803,1808,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,0314,0315,10
4.13 Pomoč na domu02,1602,1603,03
4.14 Klopni meningoencefalitis15,0215,0204,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke80,4780,4766,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka67,6867,6865,16
4.17 Novi primeri raka dojke80,5180,5196,34
5.1 Splošna umrljivost1.051,501.051,50906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)74,1974,1972,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)169,64169,64151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora24,4724,4717,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva3,02,50,00,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,44,85,25,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,517,716,815,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,860,062,161,6
%
1.6 Delovne migracije68,5103,695,8100
%
2.1 Telesni fitnes otrok45,948,949,450,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,326,225,624,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,51,51,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,310,98,69,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih62,356,459,858,4
%
2.10 Hrupno okolje23,223,525,523,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,965,062,162,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,075,575,071,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost19,118,515,815,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,70,60,71,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,31,41,72,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,85,85,65,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,824,724,423,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,713,312,511,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)4,12,92,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,92,92,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka487,8534,9507,2560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,24,63,86,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,015,115,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,21,42,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis15,010,89,19,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke80,580,271,472,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka67,760,655,164,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke80,5109,5107,1118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1051,51003,6989,5929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)74,283,485,079,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)169,6155,5162,8163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora24,519,925,719,7
sss/100.000
Šoštanj
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Velenje

Občina Šoštanj leži v zahodnem delu Šaleške doline, ob spodnjem toku reke Pake. Pretežno je usmerjena v storitve in industrijo, zlasti v pridobivanje električne energije v termoelektrarni. Graščina Turn je najmogočnejša stavba v občini.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,9 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690