logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Štore
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Celje

Občina Štore se razprostira na pretežno gričevnatem območju ob reki Voglajni, na vzhodnem robu Celjske kotline. Upravno središče občine je v naselju Štore, ki je razdeljeno na industrijski del (nekdaj železarna) ter stanovanjski in oskrbni del.

Svetina
Vir: Občina Štore (http://www.store.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Štore
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,5 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,0901,0900,99
1.2 Prirast prebivalstva03,5203,5201,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)07,3507,3505,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,5418,5416,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,7559,7564
1.6 Delovne migracije108,89108,8978,18
2.1 Telesni fitnes otrok42,2642,2652,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,4930,4926,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,0102,0102,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,6608,6611,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih71,2771,2758,59
2.10 Hrupno okolje23,7023,7019,71
3.1 Odzivnost v Program Svit68,5268,5266,56
3.2 Presejanost v Programu Zora70,8070,8079,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost19,9619,9613,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,5901,5901,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,2601,2601,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7505,7504,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,6323,6324,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,6611,6612,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,7202,7202,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,0303,0302,59
4.10 Novi primeri raka523,85523,85518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,1303,1308,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,6015,6015,10
4.13 Pomoč na domu01,1601,1603,03
4.14 Klopni meningoencefalitis......04,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke95,5995,5966,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka57,5957,5965,16
4.17 Novi primeri raka dojke72,8172,8196,34
5.1 Splošna umrljivost1.083,441.083,44906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)124,85124,8572,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)233,84233,84151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,6227,6217,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva3,50,00,00,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)7,34,65,25,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,514,316,815,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,861,362,161,6
%
1.6 Delovne migracije108,9126,295,8100
%
2.1 Telesni fitnes otrok42,349,749,450,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,523,225,624,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,01,61,51,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,77,28,69,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih71,360,659,858,4
%
2.10 Hrupno okolje23,732,225,523,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,559,362,162,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,872,075,071,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost20,015,115,815,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,60,90,71,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,31,51,72,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,85,65,65,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,623,424,423,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,712,612,511,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,72,82,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,02,92,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka523,8530,6507,2560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,13,43,86,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,615,515,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,22,82,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis/5,29,19,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke95,675,571,472,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka57,661,255,164,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke72,8116,6107,1118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1083,4936,1989,5929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)124,876,785,079,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)233,8165,5162,8163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,622,525,719,7
sss/100.000
Štore
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Celje

Občina Štore se razprostira na pretežno gričevnatem območju ob reki Voglajni, na vzhodnem robu Celjske kotline. Upravno središče občine je v naselju Štore, ki je razdeljeno na industrijski del (nekdaj železarna) ter stanovanjski in oskrbni del.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,5 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690