logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Tabor
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina Tabor leži na južnem obrobju spodnje Savinjske doline in obsega 7 naselij. Prebivalci občine se preživljajo s kmetijstvom in z delom v bližnjih krajih, vedno pomembnejše pa je v občini tudi podjetništvo.

Tabor
Vir: Arhiv SURS, 2010
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 38 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,1 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine1100,99
1.2 Prirast prebivalstva12,6712,6701,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,3705,3705,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,8915,8916,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,0666,0664
1.6 Delovne migracije19,3319,3378,18
2.1 Telesni fitnes otrok49,4549,4552,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,6122,6126,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,2502,2502,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,5209,5211,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih60,5660,5658,59
2.10 Hrupno okolje19,8419,8419,71
3.1 Odzivnost v Program Svit67,1067,1066,56
3.2 Presejanost v Programu Zora77,2277,2279,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,0915,0913,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6300,6301,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6301,6301,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,3104,3104,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,4427,4424,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,3312,3312,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,4002,4002,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,1004,1002,59
4.10 Novi primeri raka394,09394,09518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,8604,8608,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,9015,9015,10
4.13 Pomoč na domu03,5503,5503,03
4.14 Klopni meningoencefalitis19,0719,0704,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke26,7526,7566,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka......65,16
4.17 Novi primeri raka dojke83,3083,3096,34
5.1 Splošna umrljivost895,98895,98906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)50,1450,1472,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)166,71166,71151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora38,1038,1017,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva12,7-0,90,00,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,45,65,25,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,916,316,815,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,162,362,161,6
%
1.6 Delovne migracije19,377,595,8100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,552,749,450,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,624,425,624,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,31,61,51,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,511,28,69,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih60,666,759,858,4
%
2.10 Hrupno okolje19,827,925,523,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,164,462,162,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora77,276,875,071,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,114,415,815,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,60,80,71,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,41,72,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,35,55,65,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,424,224,423,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,312,712,511,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,42,62,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,12,92,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka394,1514,5507,2560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,94,33,86,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,915,215,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,52,32,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis19,15,99,19,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke26,869,771,472,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka/56,755,164,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke83,399,0107,1118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost896,0963,7989,5929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)50,189,285,079,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)166,7163,0162,8163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora38,121,825,719,7
sss/100.000
Tabor
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina Tabor leži na južnem obrobju spodnje Savinjske doline in obsega 7 naselij. Prebivalci občine se preživljajo s kmetijstvom in z delom v bližnjih krajih, vedno pomembnejše pa je v občini tudi podjetništvo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 38 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,1 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690