logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Turnišče
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina Turnišče leži v delu Prekmurja, imenovanem Dolinsko, in obsega 4 naselja. V občini so se do danes ohranile nekatere domače obrti, kot sta čevljarstvo ter izdelovanje izdelkov iz ličja. Zelo dejavna so tudi različna društva.

Turnišče
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010) © Vojko Prah
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,7 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9700,9700,99
1.2 Prirast prebivalstva-13,08-13,0801,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,7604,7605,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)222216,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,1156,1164
1.6 Delovne migracije47,9547,9578,18
2.1 Telesni fitnes otrok44,0744,0752,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,1627,1626,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2901,2902,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,8017,8011,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih63,9563,9558,59
2.10 Hrupno okolje19,8619,8619,71
3.1 Odzivnost v Program Svit65,7065,7066,56
3.2 Presejanost v Programu Zora67,9367,9379,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,7316,7313,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,0201,0201,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,0302,0301,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,4606,4604,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka31,9031,9024,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,9915,9912,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)04,9304,9302,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,5603,5602,59
4.10 Novi primeri raka623,92623,92518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,4906,4908,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,5816,5815,10
4.13 Pomoč na domu00,7000,7003,03
4.14 Klopni meningoencefalitis16,0716,0704,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke48,2948,2966,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka63,0763,0765,16
4.17 Novi primeri raka dojke101,42101,4296,34
5.1 Splošna umrljivost1.083,181.083,18906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)101,13101,1372,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)162,24162,24151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,9416,9417,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,0//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-13,1-7,2-6,00,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,85,05,15,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,021,021,515,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,155,253,161,6
%
1.6 Delovne migracije48,074,889,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok44,145,245,650,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,229,929,224,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,41,41,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,815,412,79,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih64,064,165,458,4
%
2.10 Hrupno okolje19,918,618,523,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,756,259,662,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,969,069,171,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,717,918,115,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,01,61,51,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,02,12,12,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,56,45,65,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka31,930,127,123,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi16,015,913,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)4,94,03,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,64,03,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka623,9577,4580,3560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,55,85,56,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,616,416,014,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,70,81,21,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis16,17,66,89,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke48,375,480,472,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka63,156,458,464,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke101,499,893,1118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1083,21084,71070,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)101,1110,1108,779,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)162,2171,7172,2163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,915,417,819,7
sss/100.000
Turnišče
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina Turnišče leži v delu Prekmurja, imenovanem Dolinsko, in obsega 4 naselja. V občini so se do danes ohranile nekatere domače obrti, kot sta čevljarstvo ter izdelovanje izdelkov iz ličja. Zelo dejavna so tudi različna društva.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,7 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690