logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Cerkno
Statistična regija Goriška
Upravna enota Idrija

Občina leži v zahodnem delu Slovenije, v prehodnem prostoru med alpskim in primorskim svetom, v porečju Cerknice in Idrijce. Naravne danosti omogočajo razvoj zimskega rekreativno-športnega centra Cerkno.

Cerkno
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Jeancaffou
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 73,3 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 83,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1401,1400,99
1.2 Prirast prebivalstva-03,05-03,0501,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,0705,0705,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,1324,1316,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,2668,2664
1.6 Delovne migracije79,0379,0378,18
2.1 Telesni fitnes otrok44,9244,9252,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,1321,1326,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,2602,2602,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 16,8016,8011,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih51,2051,2058,59
2.10 Hrupno okolje18,8318,8319,71
3.1 Odzivnost v Program Svit73,3373,3366,56
3.2 Presejanost v Programu Zora83,3283,3279,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost18,0418,0413,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,2402,2401,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,2703,2701,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,4403,4404,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,2822,2824,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,3810,3812,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,9400,9402,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,7401,7402,59
4.10 Novi primeri raka587,30587,30518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,0709,0708,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,6316,6315,10
4.13 Pomoč na domu02,3602,3603,03
4.14 Klopni meningoencefalitis21,4821,4804,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke69,3569,3566,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka93,9193,9165,16
4.17 Novi primeri raka dojke112,47112,4796,34
5.1 Splošna umrljivost893,37893,37906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)42,3942,3972,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)217,40217,40151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,4717,4717,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-3,0-3,8-4,20,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,15,85,25,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,120,916,715,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,367,863,261,6
%
1.6 Delovne migracije79,0109,497,1100
%
2.1 Telesni fitnes otrok44,948,150,750,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,120,922,524,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,32,22,01,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 16,810,510,49,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih51,254,051,058,4
%
2.10 Hrupno okolje18,820,820,823,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit73,371,066,362,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora83,377,880,271,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost18,017,814,315,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,22,41,81,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,33,82,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,44,34,45,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,321,922,823,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,410,511,111,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,91,31,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,72,02,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka587,3595,0550,8560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,16,98,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,616,314,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,42,32,71,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis21,515,36,59,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke69,360,376,172,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka93,978,059,264,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke112,5137,6109,8118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost893,4906,6889,8929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)42,471,072,079,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)217,4179,0160,2163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,517,917,019,7
sss/100.000
Cerkno
Statistična regija Goriška
Upravna enota Idrija

Občina leži v zahodnem delu Slovenije, v prehodnem prostoru med alpskim in primorskim svetom, v porečju Cerknice in Idrijce. Naravne danosti omogočajo razvoj zimskega rekreativno-športnega centra Cerkno.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 73,3 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 83,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690