logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Velika Polana
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Za pomursko občino Veliko Polano je kljub njeni majhnosti značilna obsežna naravna in kulturna dediščina. Občinsko središče se ponaša z nazivom 'Evropska vas štorkelj' in s pisateljem Miškom Kranjcem, ki je ubesedil življenje v teh krajih.

Hiša Miška Kranjca
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 51,6 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,7000,7000,99
1.2 Prirast prebivalstva-02,77-02,7701,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9204,9205,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,6325,6316,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,6358,6364
1.6 Delovne migracije26,8926,8978,18
2.1 Telesni fitnes otrok49,6249,6252,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,8221,8226,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,6800,6802,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 252511,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih59,7659,7658,59
2.10 Hrupno okolje16,8416,8419,71
3.1 Odzivnost v Program Svit51,5851,5866,56
3.2 Presejanost v Programu Zora72,5072,5079,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost20,1920,1913,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,7602,7601,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,2001,2001,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7705,7704,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,1629,1624,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,6613,6612,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8401,8402,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)05,7105,7102,59
4.10 Novi primeri raka587,06587,06518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,2908,2908,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,4515,4515,10
4.13 Pomoč na domu00,6600,6603,03
4.14 Klopni meningoencefalitis......04,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke81,2481,2466,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka114,26114,2665,16
4.17 Novi primeri raka dojke69,0969,0996,34
5.1 Splošna umrljivost1.209,491.209,49906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)83,3983,3972,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)163,91163,91151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora......17,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,7//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-2,8-7,2-6,00,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,95,05,15,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,621,021,515,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,655,253,161,6
%
1.6 Delovne migracije26,974,889,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,645,245,650,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,829,929,224,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,71,41,41,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 25,015,412,79,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih59,864,165,458,4
%
2.10 Hrupno okolje16,818,618,523,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit51,656,259,662,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,569,069,171,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost20,217,918,115,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,81,61,51,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,22,12,12,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,86,45,65,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,230,127,123,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,715,913,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,84,03,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)5,74,03,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka587,1577,4580,3560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,35,85,56,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,416,416,014,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,70,81,21,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis/7,66,89,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke81,275,480,472,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka114,356,458,464,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke69,199,893,1118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1209,51084,71070,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)83,4110,1108,779,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)163,9171,7172,2163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora/15,417,819,7
sss/100.000
Velika Polana
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Za pomursko občino Veliko Polano je kljub njeni majhnosti značilna obsežna naravna in kulturna dediščina. Občinsko središče se ponaša z nazivom 'Evropska vas štorkelj' in s pisateljem Miškom Kranjcem, ki je ubesedil življenje v teh krajih.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 51,6 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690