logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Veržej
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Ljutomer

Občina Veržej leži na Murskem polju, na desnem bregu reke Mure, in je ena manjših slovenskih občin, tako po površini kot tudi po številu prebivalcev. Občina se ponaša z Mlinom na Muri, učno gozdno potjo ter obsežno društveno dejavnostjo.

Babičev mlin
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Damjan Renko
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 44 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,0 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9300,9300,99
1.2 Prirast prebivalstva-16,96-16,9601,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,7804,7805,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,8112,8116,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,9960,9964
1.6 Delovne migracije59,2259,2278,18
2.1 Telesni fitnes otrok43,1443,1452,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok35,6635,6626,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2001,2002,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 04,3504,3511,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih75,1675,1658,59
2.10 Hrupno okolje18,3818,3819,71
3.1 Odzivnost v Program Svit676766,56
3.2 Presejanost v Programu Zora74,3374,3379,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost18,9618,9613,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)......01,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,1103,1101,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9704,9704,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,8425,8424,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,3312,3312,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,5101,5102,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,1903,1902,59
4.10 Novi primeri raka673,05673,05518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,1608,1608,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,3614,3615,10
4.13 Pomoč na domu00,9800,9803,03
4.14 Klopni meningoencefalitis07,8807,8804,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke108,08108,0866,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka39,3039,3065,16
4.17 Novi primeri raka dojke21,2421,2496,34
5.1 Splošna umrljivost770,37770,37906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)61,4461,4472,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)113,15113,15151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora44,3344,3317,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-17,0-7,7-6,00,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,86,35,15,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,820,021,515,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,056,953,161,6
%
1.6 Delovne migracije59,283,289,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok43,145,445,650,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok35,728,229,224,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,21,51,41,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 4,311,612,79,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih75,268,065,458,4
%
2.10 Hrupno okolje18,413,718,523,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,065,159,662,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,373,469,171,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost19,020,018,115,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)/1,71,51,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,11,72,12,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,04,45,65,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,824,127,123,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,311,813,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,52,93,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,23,33,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka673,0532,5580,3560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,25,05,56,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,414,216,014,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,00,61,21,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis7,97,66,89,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke108,170,880,472,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka39,342,558,464,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke21,287,393,1118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost770,4973,41070,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)61,494,9108,779,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)113,2147,3172,2163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora44,322,017,819,7
sss/100.000
Veržej
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Ljutomer

Občina Veržej leži na Murskem polju, na desnem bregu reke Mure, in je ena manjših slovenskih občin, tako po površini kot tudi po številu prebivalcev. Občina se ponaša z Mlinom na Muri, učno gozdno potjo ter obsežno društveno dejavnostjo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 44 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,0 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690