logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Videm
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Obmejna občina s Hrvaško, Videm, leži na južnem robu Dravskega polja, na obeh straneh Dravinje, kjer se Haloze približajo rokavom reke Drave. Središče občine je Videm, gručasto naselje, ki je dobilo ime po župnijski cerkvi Sv. Vida.

Videm pri Ptuju
Vir: Občina Videm (http://obcina.videm.si, 29. 6. 2010), arhiv Občine Videm
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 35 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,7 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9100,9100,99
1.2 Prirast prebivalstva02,3502,3501,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,6603,6605,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,1719,1716,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,4861,4864
1.6 Delovne migracije26,0226,0278,18
2.1 Telesni fitnes otrok52,3352,3352,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok36,0336,0326,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7500,7502,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,7911,7911,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih63,5263,5258,59
2.10 Hrupno okolje17,5317,5319,71
3.1 Odzivnost v Program Svit62,7262,7266,56
3.2 Presejanost v Programu Zora72,4072,4079,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost17,6817,6813,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7900,7901,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,3002,3001,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,2005,2004,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,7825,7824,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,4615,4612,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,9002,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,6603,6602,59
4.10 Novi primeri raka526,08526,08518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,4605,4608,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,7416,7415,10
4.13 Pomoč na domu00,6700,6703,03
4.14 Klopni meningoencefalitis......04,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke33,9133,9166,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka54,8754,8765,16
4.17 Novi primeri raka dojke107,39107,3996,34
5.1 Splošna umrljivost1.172,411.172,41906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)878772,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)156,54156,54151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora34,8334,8317,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva2,30,70,10,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,74,94,95,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,215,813,915,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,559,357,361,6
%
1.6 Delovne migracije26,085,996,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,349,648,450,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok36,030,127,124,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,80,60,61,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,89,09,29,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih63,560,062,658,4
%
2.10 Hrupno okolje17,523,022,323,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,761,260,062,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,473,168,471,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost17,714,513,515,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,80,40,91,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,32,22,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,24,95,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,824,423,723,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,514,612,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,91,82,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,73,12,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka526,1509,4528,6560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,54,45,76,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,716,115,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,70,81,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis/2,15,69,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke33,972,872,672,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka54,960,361,064,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke107,490,7118,7118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1172,41048,01013,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)87,0102,794,079,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)156,5171,3173,5163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora34,828,223,219,7
sss/100.000
Videm
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Obmejna občina s Hrvaško, Videm, leži na južnem robu Dravskega polja, na obeh straneh Dravinje, kjer se Haloze približajo rokavom reke Drave. Središče občine je Videm, gručasto naselje, ki je dobilo ime po župnijski cerkvi Sv. Vida.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 35 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,7 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690