logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Vipava
Statistična regija Goriška
Upravna enota Ajdovščina

Občina Vipava obsega območje zgornjega dela Vipavske doline in je v svojem najbolj zgornjem delu stisnjena pod pobočje Nanosa. Številne vasice, posejane na obeh straneh doline in po gričih, poraslih z vinogradi, dajejo pokrajini slikovito podobo.

Vipavska dolina z Nanosa
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Mihael Simonič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,6 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9800,9800,99
1.2 Prirast prebivalstva-06,23-06,2301,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,2306,2305,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,0715,0716,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,6463,6464
1.6 Delovne migracije68,9468,9478,18
2.1 Telesni fitnes otrok51,5151,5152,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,0323,0326,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4301,4302,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,2910,2911,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih59,7059,7058,59
2.10 Hrupno okolje18,5518,5519,71
3.1 Odzivnost v Program Svit62,5862,5866,56
3.2 Presejanost v Programu Zora78,6578,6579,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost12,2312,2313,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,9701,9701,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,8102,8101,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,6404,6404,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,8223,8224,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,6311,6312,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,3302,3302,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,3803,3802,59
4.10 Novi primeri raka479,72479,72518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,2010,2008,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,5314,5315,10
4.13 Pomoč na domu02,7802,7803,03
4.14 Klopni meningoencefalitis03,6803,6804,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke64,3264,3266,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka46,1346,1365,16
4.17 Novi primeri raka dojke53,4453,4496,34
5.1 Splošna umrljivost889,31889,31906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)67,9567,9572,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)154,46154,46151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,4114,4117,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,0//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-6,20-4,20,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,23,75,25,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,116,516,715,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,663,963,261,6
%
1.6 Delovne migracije68,976,197,1100
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,552,350,750,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,025,822,524,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,92,01,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,311,110,49,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih59,760,951,058,4
%
2.10 Hrupno okolje18,518,720,823,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,665,766,362,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora78,779,480,271,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost12,213,514,315,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,01,51,81,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,81,92,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,64,84,45,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,824,122,823,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,612,211,111,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,32,11,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,42,82,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka479,7507,9550,8560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,28,98,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,515,014,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,83,02,71,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis3,74,56,59,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke64,365,476,172,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka46,160,659,264,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke53,487,3109,8118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost889,3902,0889,8929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)67,971,772,079,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)154,5151,6160,2163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,416,617,019,7
sss/100.000
Vipava
Statistična regija Goriška
Upravna enota Ajdovščina

Občina Vipava obsega območje zgornjega dela Vipavske doline in je v svojem najbolj zgornjem delu stisnjena pod pobočje Nanosa. Številne vasice, posejane na obeh straneh doline in po gričih, poraslih z vinogradi, dajejo pokrajini slikovito podobo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,6 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690