logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Vransko
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina Vransko leži v Spodnje Savinjski dolini. Prst, relief in podnebje so ugodni za pridelavo hmelja. Legenda pravi, da je bilo tam jezero, ob katerem je živelo veliko vran – od tod ime naselja in kasneje občine.

Vransko
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 8 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,2 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9800,9800,99
1.2 Prirast prebivalstva-00,77-00,7701,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,7905,7905,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,1421,1416,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,0161,0164
1.6 Delovne migracije58,6558,6578,18
2.1 Telesni fitnes otrok49,4549,4552,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,6122,6126,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5601,5602,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,0410,0411,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih59,3559,3558,59
2.10 Hrupno okolje17,0317,0319,71
3.1 Odzivnost v Program Svit66,2066,2066,56
3.2 Presejanost v Programu Zora78,1178,1179,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,7714,7713,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)......01,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,1001,1001,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8504,8504,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,5622,5624,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,5610,5612,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,1002,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,3403,3402,59
4.10 Novi primeri raka464,28464,28518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,5704,5708,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,7312,7315,10
4.13 Pomoč na domu03,1903,1903,03
4.14 Klopni meningoencefalitis18,1318,1304,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke66,4166,4166,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka58,2358,2365,16
4.17 Novi primeri raka dojke115,99115,9996,34
5.1 Splošna umrljivost987,94987,94906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)102,15102,1572,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)159,71159,71151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora07,9607,9617,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,0//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-0,8-0,90,00,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,85,65,25,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,116,316,815,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,062,362,161,6
%
1.6 Delovne migracije58,777,595,8100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,552,749,450,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,624,425,624,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,61,51,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,011,28,69,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih59,366,759,858,4
%
2.10 Hrupno okolje17,027,925,523,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,264,462,162,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora78,176,875,071,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,814,415,815,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)/0,80,71,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,11,41,72,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,85,55,65,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,624,224,423,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,612,712,511,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,12,62,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,32,92,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka464,3514,5507,2560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,64,33,86,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,715,215,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,22,32,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis18,15,99,19,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke66,469,771,472,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka58,256,755,164,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke116,099,0107,1118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost987,9963,7989,5929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)102,289,285,079,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)159,7163,0162,8163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora8,021,825,719,7
sss/100.000
Vransko
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina Vransko leži v Spodnje Savinjski dolini. Prst, relief in podnebje so ugodni za pridelavo hmelja. Legenda pravi, da je bilo tam jezero, ob katerem je živelo veliko vran – od tod ime naselja in kasneje občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 8 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,2 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690