logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Cerkvenjak
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina se razprostira v osrčju Slovenskih goric, na gričevnatem svetu med rekama Pesnico in Ščavnico. Naselje Cerkvenjak, središče občine, je dobilo ime po cerkvi, ki je tam stala že ob koncu 13. stoletja.

Cerkvenjak
Vir: Občina Cerkvenjak (http://www.cerkvenjak.si, 12. 7. 2010), avtor Aeroklub Sršen Cerkvenjak
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 103 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,1 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8800,8800,99
1.2 Prirast prebivalstva-17,40-17,4001,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)02,9502,9505,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,4425,4416,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,5858,5864
1.6 Delovne migracije40,5440,5478,18
2.1 Telesni fitnes otrok45,6245,6252,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok33,0433,0426,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,8600,8602,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,2508,2511,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih65,1565,1558,59
2.10 Hrupno okolje16,0116,0119,71
3.1 Odzivnost v Program Svit56,0756,0766,56
3.2 Presejanost v Programu Zora72,1972,1979,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost09,1609,1613,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)......01,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,6503,6501,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,3306,3304,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,2024,2024,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,4714,4712,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4201,4202,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,7802,7802,59
4.10 Novi primeri raka537,20537,20518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,7410,7408,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,5313,5315,10
4.13 Pomoč na domu01,3201,3203,03
4.14 Klopni meningoencefalitis......04,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke67,1767,1766,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka59,0559,0565,16
4.17 Novi primeri raka dojke149,69149,6996,34
5.1 Splošna umrljivost1.613,531.613,53906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)128,53128,5372,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)174174151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora102,54102,5417,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-17,4-2,30,10,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,05,34,95,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,420,613,915,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,655,957,361,6
%
1.6 Delovne migracije40,578,696,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok45,649,948,450,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok33,030,527,124,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,91,00,61,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,312,39,29,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih65,271,462,658,4
%
2.10 Hrupno okolje16,016,822,323,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit56,157,160,062,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,274,868,471,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost9,212,113,515,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)/0,50,91,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,72,12,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,34,75,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,222,423,723,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,512,412,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,41,42,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,42,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka537,2457,3528,6560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,76,75,76,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,513,415,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,31,31,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis/4,45,69,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke67,265,472,672,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka59,038,961,064,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke149,7102,4118,7118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1613,51118,71013,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)128,5103,494,079,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)174,0162,9173,5163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora102,542,723,219,7
sss/100.000
Cerkvenjak
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina se razprostira v osrčju Slovenskih goric, na gričevnatem svetu med rekama Pesnico in Ščavnico. Naselje Cerkvenjak, središče občine, je dobilo ime po cerkvi, ki je tam stala že ob koncu 13. stoletja.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 103 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,1 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690