logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Vrhnika
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Vrhnika

Občina osrednjeslovenske regije, Vrhnika, leži na prehodu iz Ljubljanske kotline čez notranjske in kraške gozdnate planote proti morju. Tukaj izvira reka Ljubljanica, in sicer iz enajstih kraških izvirov. Naselje je rojstni kraj Ivana Cankarja.

Cankarjeva spominska hiša
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 7 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,9 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1401,1400,99
1.2 Prirast prebivalstva03,7703,7701,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9704,9705,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,8113,8116,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti656564
1.6 Delovne migracije57,1257,1278,18
2.1 Telesni fitnes otrok54,2854,2852,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,4024,4026,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4601,4602,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,4708,4711,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih57,8957,8958,59
2.10 Hrupno okolje22,2822,2819,71
3.1 Odzivnost v Program Svit69,8869,8866,56
3.2 Presejanost v Programu Zora77,7877,7879,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,5614,5613,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8800,8801,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6401,6401,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,2005,2004,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,7021,7024,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,2810,2812,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4201,4202,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,9201,9202,59
4.10 Novi primeri raka521,60521,60518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,9306,9308,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,8612,8615,10
4.13 Pomoč na domu01,3101,3103,03
4.14 Klopni meningoencefalitis11,4911,4904,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke63,2163,2166,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka64,9864,9865,16
4.17 Novi primeri raka dojke119,03119,0396,34
5.1 Splošna umrljivost772,91772,91906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)62,5162,5172,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)138,85138,85151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora07,3207,3217,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva3,83,34,90,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,05,95,45,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,812,912,315,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,064,663,661,6
%
1.6 Delovne migracije57,151,2128100
%
2.1 Telesni fitnes otrok54,353,251,750,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,424,020,624,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,41,71,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,58,37,99,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih57,958,753,458,4
%
2.10 Hrupno okolje22,322,027,623,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,969,364,662,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora77,876,971,671,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,614,914,315,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,90,81,31,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,72,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,25,24,85,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,722,021,323,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,310,411,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,41,31,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,92,12,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka521,6524,1600,2560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,96,76,76,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,912,813,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,31,41,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis11,510,39,49,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke63,260,472,572,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka65,063,370,564,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke119,0112,4134,0118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost772,9781,8825,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)62,565,362,779,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)138,9145,7153,4163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora7,38,416,419,7
sss/100.000
Vrhnika
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Vrhnika

Občina osrednjeslovenske regije, Vrhnika, leži na prehodu iz Ljubljanske kotline čez notranjske in kraške gozdnate planote proti morju. Tukaj izvira reka Ljubljanica, in sicer iz enajstih kraških izvirov. Naselje je rojstni kraj Ivana Cankarja.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 7 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,9 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690