logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Zavrč
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Zavrč se nahaja v severovzhodnem delu Slovenije, v vzhodnem delu vinorodnih Haloz ob meji s Hrvaško. Območje je že od keltskih časov predano vinogradništvu, ki je tudi za današnje prebivalce eden od perspektivnih virov dohodka.

Zavrč
Vir: Wikipedia (http://en.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor Ajax999si
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 10,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 11 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 44,3 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8800,8800,99
1.2 Prirast prebivalstva-27,75-27,7501,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)02,0502,0505,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,3818,3816,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti43,7043,7064
1.6 Delovne migracije31,9831,9878,18
2.1 Telesni fitnes otrok49,7149,7152,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok37,1737,1726,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,2100,2102,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,2914,2911,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih75,7975,7958,59
2.10 Hrupno okolje16,4916,4919,71
3.1 Odzivnost v Program Svit44,3144,3166,56
3.2 Presejanost v Programu Zora69,6969,6979,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost10,4310,4313,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,3601,3601,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,5402,5401,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,5005,5004,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,0927,0924,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi17,0617,0612,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,5002,5002,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,6404,6402,59
4.10 Novi primeri raka557,86557,86518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,4710,4708,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,7316,7315,10
4.13 Pomoč na domu0003,03
4.14 Klopni meningoencefalitis......04,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke68,3468,3466,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka58,2758,2765,16
4.17 Novi primeri raka dojke102,20102,2096,34
5.1 Splošna umrljivost1.221,281.221,28906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)82,7382,7372,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)196,78196,78151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora10,5910,5917,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-27,80,70,10,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)2,04,94,95,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,415,813,915,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti43,759,357,361,6
%
1.6 Delovne migracije32,085,996,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,749,648,450,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok37,230,127,124,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,20,60,61,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,39,09,29,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih75,860,062,658,4
%
2.10 Hrupno okolje16,523,022,323,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit44,361,260,062,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,773,168,471,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost10,414,513,515,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,40,40,91,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,52,22,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,54,95,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,124,423,723,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi17,114,612,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,51,82,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,63,12,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka557,9509,4528,6560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,54,45,76,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,716,115,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu00,81,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis/2,15,69,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke68,372,872,672,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka58,360,361,064,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke102,290,7118,7118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1221,31048,01013,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)82,7102,794,079,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)196,8171,3173,5163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora10,628,223,219,7
sss/100.000
Zavrč
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Zavrč se nahaja v severovzhodnem delu Slovenije, v vzhodnem delu vinorodnih Haloz ob meji s Hrvaško. Območje je že od keltskih časov predano vinogradništvu, ki je tudi za današnje prebivalce eden od perspektivnih virov dohodka.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 10,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 11 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 44,3 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690