logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Žalec
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina Žalec leži v Spodnje Savinjski dolini. Občinsko središče Žalec je gospodarsko, prometno, trgovsko, upravno in kulturno središče občine in širše okolice. Je tudi hmeljarsko središče Spodnje Savinjske doline.

Šempeter, Rimska nekropola
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,8 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,0701,0700,99
1.2 Prirast prebivalstva-01,08-01,0801,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,4204,4205,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,1916,1916,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,5461,5464
1.6 Delovne migracije97,8997,8978,18
2.1 Telesni fitnes otrok53,4953,4952,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,2525,2526,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6002,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,1511,1511,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih57,9957,9958,59
2.10 Hrupno okolje23,5723,5719,71
3.1 Odzivnost v Program Svit62,7662,7666,56
3.2 Presejanost v Programu Zora76,9576,9579,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,6513,6513,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9500,9501,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,3901,3901,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,6605,6604,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,5424,5424,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,9412,9412,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,2702,2702,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8102,8102,59
4.10 Novi primeri raka534,21534,21518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,1604,1608,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,0416,0415,10
4.13 Pomoč na domu02,5602,5603,03
4.14 Klopni meningoencefalitis02,3502,3504,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke66,8166,8166,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka56,9156,9165,16
4.17 Novi primeri raka dojke89,3989,3996,34
5.1 Splošna umrljivost918,78918,78906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)96,4796,4772,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)154,30154,30151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,2920,2917,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-1,1-0,90,00,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,45,65,25,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,216,316,815,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,562,362,161,6
%
1.6 Delovne migracije97,977,595,8100
%
2.1 Telesni fitnes otrok53,552,749,450,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,324,425,624,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,61,51,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,111,28,69,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih58,066,759,858,4
%
2.10 Hrupno okolje23,627,925,523,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,864,462,162,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,976,875,071,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,614,415,815,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,90,80,71,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,41,41,72,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,75,55,65,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,524,224,423,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,912,712,511,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,32,62,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,92,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka534,2514,5507,2560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,24,33,86,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,015,215,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,62,32,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,35,99,19,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke66,869,771,472,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka56,956,755,164,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke89,499,0107,1118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost918,8963,7989,5929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)96,589,285,079,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)154,3163,0162,8163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,321,825,719,7
sss/100.000
Žalec
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina Žalec leži v Spodnje Savinjski dolini. Občinsko središče Žalec je gospodarsko, prometno, trgovsko, upravno in kulturno središče občine in širše okolice. Je tudi hmeljarsko središče Spodnje Savinjske doline.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,8 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690