logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Črna na Koroškem
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Občina leži v Zgornji Mežiški dolini. Pri njenem razvoju sta imela pomembni vlogi fužinarstvo in železarstvo. Dolgo tradicijo imajo v občini tudi zimski športi. Črna na Koroškem pa je seveda prepoznavna tudi po legendi o Kralju Matjažu.

Kmetija v dolini Topla
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 21. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 31,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 55 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,4 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.
Vpliv svinca na zdravjePODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine1100,99
1.2 Prirast prebivalstva01,2101,2101,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,0905,0905,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,1824,1816,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti53,0353,0364
1.6 Delovne migracije56,3056,3078,18
2.1 Telesni fitnes otrok47,2847,2852,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,3431,3426,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,1701,1702,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,3312,3311,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih68,1668,1658,59
2.10 Hrupno okolje19,3419,3419,71
3.1 Odzivnost v Program Svit57,3757,3766,56
3.2 Presejanost v Programu Zora74,2874,2879,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost31,0531,0513,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1001,1001,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,1201,1201,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9604,9604,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,1823,1824,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,4511,4512,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,1303,1302,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,0904,0902,59
4.10 Novi primeri raka766,53766,53518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,5707,5708,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,3316,3315,10
4.13 Pomoč na domu00,7400,7403,03
4.14 Klopni meningoencefalitis16,2616,2604,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke73,1073,1066,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka120,06120,0665,16
4.17 Novi primeri raka dojke150,97150,9796,34
5.1 Splošna umrljivost1.121,431.121,43906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)99,5299,5272,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)245,58245,58151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora54,6954,6917,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva1,2-1,3-3,10,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,15,85,45,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,215,615,815,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti53,057,658,561,6
%
1.6 Delovne migracije56,393,087,6100
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,349,950,650,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,327,228,124,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,21,61,71,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,310,58,19,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih68,262,361,258,4
%
2.10 Hrupno okolje19,326,120,323,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit57,464,063,162,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,377,175,371,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost31,025,322,715,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,11,20,91,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,11,61,92,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,04,94,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,222,723,423,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,411,811,611,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,12,83,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,13,03,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka766,5574,9544,8560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,66,56,36,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,316,915,414,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,70,80,91,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis16,325,026,39,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke73,179,771,472,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka120,179,774,964,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke151,0101,6100,8118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1121,4934,4977,3929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)99,586,488,479,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)245,6176,5169,5163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora54,722,325,319,7
sss/100.000
Črna na Koroškem
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Občina leži v Zgornji Mežiški dolini. Pri njenem razvoju sta imela pomembni vlogi fužinarstvo in železarstvo. Dolgo tradicijo imajo v občini tudi zimski športi. Črna na Koroškem pa je seveda prepoznavna tudi po legendi o Kralju Matjažu.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 31,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 55 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,4 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.
Vpliv svinca na zdravje

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690