logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Dobje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šentjur pri Celju

Občina zavzema svet med Bohorjem in Konjiško goro v vzhodnem delu Posavskega hribovja. Pokrajinsko podobo območja zaznamujejo predvsem dolina Dobjanskega potoka, ribniki Prosečno in Veliko Brdo.

Dobje
Vir: OŠ Dobje (http://www2.arnes.si, 23. 6. 2010), avtor Gorazd Šmid
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 44 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,0 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9900,9900,99
1.2 Prirast prebivalstva-12,42-12,4201,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3305,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,2526,2516,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,4361,4364
1.6 Delovne migracije38,3038,3078,18
2.1 Telesni fitnes otrok55,6955,6952,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok39,2239,2226,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,0702,0702,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,7518,7511,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih64,6764,6758,59
2.10 Hrupno okolje22,2522,2519,71
3.1 Odzivnost v Program Svit63,0163,0166,56
3.2 Presejanost v Programu Zora65,7565,7579,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost17,5117,5113,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9100,9101,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)04,3504,3501,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni07,0607,0604,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,8328,8324,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,0315,0312,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)......02,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)06,5306,5302,59
4.10 Novi primeri raka572,09572,09518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,9304,9308,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj20,2120,2115,10
4.13 Pomoč na domu01,8001,8003,03
4.14 Klopni meningoencefalitis......04,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke107,34107,3466,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka102,98102,9865,16
4.17 Novi primeri raka dojke34,3134,3196,34
5.1 Splošna umrljivost1.323,711.323,71906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)60,5260,5272,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)128,77128,77151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora44,4644,4617,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,0//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-12,4-1,80,00,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,04,25,25,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,316,316,815,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,462,462,161,6
%
1.6 Delovne migracije38,359,195,8100
%
2.1 Telesni fitnes otrok55,747,949,450,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok39,227,825,624,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,11,61,51,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,87,78,69,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih64,759,359,858,4
%
2.10 Hrupno okolje22,324,225,523,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,064,962,162,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora65,871,475,071,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost17,515,015,815,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,90,70,71,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)4,32,41,72,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni7,16,35,65,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,825,024,423,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,011,912,511,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)/1,72,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)6,52,92,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka572,1470,9507,2560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,92,93,86,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj20,216,015,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,81,52,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis/5,29,19,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke107,376,171,472,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka103,048,455,164,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke34,376,5107,1118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1323,71031,2989,5929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)60,585,085,079,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)128,8160,9162,8163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora44,524,225,719,7
sss/100.000
Dobje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šentjur pri Celju

Občina zavzema svet med Bohorjem in Konjiško goro v vzhodnem delu Posavskega hribovja. Pokrajinsko podobo območja zaznamujejo predvsem dolina Dobjanskega potoka, ribniki Prosečno in Veliko Brdo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 44 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,0 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690