logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Mirna
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Trebnje

Občina Mirna leži v jugozahodnem delu Mirnske doline, v Mirnsko-Mokronoški kotlini in Vejarski kotanji ter na vzpetem svetu Mirnskega gričevja in Debenškega hribovja. Med znamenitosti občine sodita grad Mirna iz 12. stoletja in gotska župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika.

Mirna
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 20. 5. 2014), avtor Mitja Čuček
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 32 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,6 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,2000,99
1.2 Prirast prebivalstva08,5408,5401,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,8003,8005,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,3515,3516,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,5967,5964
1.6 Delovne migracije70,5570,5578,18
2.1 Telesni fitnes otrok56,9456,9452,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,6323,6326,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,0902,0902,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,5012,5011,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih69,8369,8358,59
2.10 Hrupno okolje23,1523,1519,71
3.1 Odzivnost v Program Svit67,6467,6466,56
3.2 Presejanost v Programu Zora75,9675,9679,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,0514,0513,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)......01,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,1002,1001,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,0306,0304,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,8626,8624,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,3514,3512,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,2202,2202,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,3103,3102,59
4.10 Novi primeri raka631,89631,89518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,4409,4408,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,0316,0315,10
4.13 Pomoč na domu02,4702,4703,03
4.14 Klopni meningoencefalitis......04,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke146,57146,5766,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka57,0357,0365,16
4.17 Novi primeri raka dojke48,5648,5696,34
5.1 Splošna umrljivost1.022,981.022,98906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)85,3085,3072,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)231,81231,81151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora32,0432,0417,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva8,59,40,70,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,85,25,15,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,418,217,615,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,665,964,361,6
%
1.6 Delovne migracije70,673,689,6100
%
2.1 Telesni fitnes otrok56,951,050,150,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,626,426,324,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,11,61,61,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,510,810,09,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih69,870,764,558,4
%
2.10 Hrupno okolje23,118,222,823,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,667,665,862,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,074,472,471,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,114,916,815,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)/0,30,61,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,12,42,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,05,65,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,925,325,523,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,412,312,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,21,82,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,32,52,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka631,9573,8577,4560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,47,87,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,014,115,614,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,52,11,91,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis//8,09,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke146,682,076,072,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka57,058,368,364,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke48,6111,3126,9118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1023,01033,7969,9929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)85,395,284,479,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)231,8185,5177,3163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora32,029,917,119,7
sss/100.000
Mirna
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Trebnje

Občina Mirna leži v jugozahodnem delu Mirnske doline, v Mirnsko-Mokronoški kotlini in Vejarski kotanji ter na vzpetem svetu Mirnskega gričevja in Debenškega hribovja. Med znamenitosti občine sodita grad Mirna iz 12. stoletja in gotska župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 32 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,6 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690