logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Dol pri Ljubljani
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Občina Dol pri Ljubljani leži na skrajnem vzhodu Ljubljanske kotline med Savo in vzpetinami severno od ceste Ljubljana–Litija. Zaradi mnogih vodotokov so bili ti kraji že od nekdaj naseljeni. Ob Savi so bili pristani za čolnarje in splavarje.

Kamnica
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), CC Szeder László
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,1 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1901,1900,99
1.2 Prirast prebivalstva08,3608,3601,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,4903,4905,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)10,0710,0716,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,4366,4364
1.6 Delovne migracije58,3958,3978,18
2.1 Telesni fitnes otrok55,1455,1452,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok16,6916,6926,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9101,9102,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,4718,4711,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih53,3653,3658,59
2.10 Hrupno okolje26,6326,6319,71
3.1 Odzivnost v Program Svit67,1167,1166,56
3.2 Presejanost v Programu Zora71,6071,6079,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,3216,3213,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1201,1201,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,1702,1701,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3105,3104,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,1123,1124,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,7411,7412,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4401,4402,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,4602,4602,59
4.10 Novi primeri raka654,42654,42518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,0906,0908,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,6513,6515,10
4.13 Pomoč na domu01,7101,7103,03
4.14 Klopni meningoencefalitis......04,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke83,4083,4066,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka44,3844,3865,16
4.17 Novi primeri raka dojke59,4959,4996,34
5.1 Splošna umrljivost765,77765,77906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)53,5053,5072,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)126,33126,33151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,6415,6417,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva8,43,44,90,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,55,55,45,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)10,111,712,315,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,462,463,661,6
%
1.6 Delovne migracije58,4158,0128100
%
2.1 Telesni fitnes otrok55,152,351,750,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok16,719,820,624,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,91,71,71,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,57,37,99,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih53,452,253,458,4
%
2.10 Hrupno okolje26,630,127,623,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,163,564,662,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,670,671,671,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,313,514,315,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,11,41,31,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,22,02,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,34,74,85,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,120,721,323,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,711,211,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,41,41,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,02,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka654,4610,5600,2560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,16,86,76,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,614,113,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,71,61,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis/7,49,49,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke83,470,272,572,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka44,473,870,564,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke59,5139,4134,0118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost765,8807,8825,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)53,559,262,779,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)126,3151,9153,4163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,614,716,419,7
sss/100.000
Dol pri Ljubljani
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Občina Dol pri Ljubljani leži na skrajnem vzhodu Ljubljanske kotline med Savo in vzpetinami severno od ceste Ljubljana–Litija. Zaradi mnogih vodotokov so bili ti kraji že od nekdaj naseljeni. Ob Savi so bili pristani za čolnarje in splavarje.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,1 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690