logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Domžale
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Domžale

Občina Domžale je prebivalstveno ena večjih slovenskih občin. Leži na Bistriški ravnini pod Kamniškimi planinami. V preteklosti je območju dajalo svojstven pečat obrtništvo, med drugim zlasti slamnikarstvo.

Grad Krumperk
Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 21. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,7 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,3401,3400,99
1.2 Prirast prebivalstva04,5404,5401,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,2504,2505,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,8311,8316,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,9365,9364
1.6 Delovne migracije71,7671,7678,18
2.1 Telesni fitnes otrok50,5550,5552,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok19,5419,5426,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,0802,0802,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,5111,5111,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih52,8152,8158,59
2.10 Hrupno okolje24,9224,9219,71
3.1 Odzivnost v Program Svit65,6665,6666,56
3.2 Presejanost v Programu Zora70,6570,6579,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,4416,4413,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7600,7601,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,0302,0301,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1105,1104,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,7522,7524,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,8711,8712,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4001,4002,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,1102,1102,59
4.10 Novi primeri raka614,11614,11518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,5606,5608,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,7713,7715,10
4.13 Pomoč na domu00,5100,5103,03
4.14 Klopni meningoencefalitis09,4309,4304,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke97,9997,9966,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka63,7163,7165,16
4.17 Novi primeri raka dojke126,76126,7696,34
5.1 Splošna umrljivost845,93845,93906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)63,4763,4772,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)125,94125,94151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,9220,9217,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,3//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva4,56,44,90,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,34,75,45,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,812,512,315,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,966,363,661,6
%
1.6 Delovne migracije71,884,1128100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,551,551,750,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok19,520,120,624,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,12,11,71,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,59,67,99,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih52,854,653,458,4
%
2.10 Hrupno okolje24,922,827,623,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,766,664,662,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,770,971,671,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,416,414,315,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,81,01,31,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,01,92,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,14,84,85,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,822,521,323,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,911,511,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,41,41,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,12,22,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka614,1603,4600,2560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,66,36,76,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,813,313,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,50,71,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis9,410,29,49,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke98,085,672,572,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka63,759,170,564,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke126,8128,7134,0118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost845,9848,8825,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)63,565,262,779,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)125,9137,0153,4163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,920,016,419,7
sss/100.000
Domžale
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Domžale

Občina Domžale je prebivalstveno ena večjih slovenskih občin. Leži na Bistriški ravnini pod Kamniškimi planinami. V preteklosti je območju dajalo svojstven pečat obrtništvo, med drugim zlasti slamnikarstvo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,7 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690